DESIGO OPEN

DESIGO OPEN - otvorená platforma pre integrovanú automatizáciu budov

So systémom DESIGO OPEN ovládate viaceré systémy pomocou jedinej riadiacej stanice. Budete mať úžitok z centralizovaného monitorovania, harmonizácie procesov v celom systéme a znížených prevádzkových nákladov vďaka otvoreným komunikačným štandardom.

  • Vysoká energetická účinnosť, úspory nákladov a šetrnosť k životnému  prostrediu  - vďaka jednoduchej  a nákladovo efektívnej integrácii viacerých systémov, centrálneho monitoringu a analýzy a optimálne harmonizovaných  postupov

  • Dlhodobá ochrana investícií -  vďaka  štandardným  komunikačným  protokolom  a integračným  platformám, optimálnemu pomeru nákladov a výnosov na prevádzku a údržbu, rovnako ako možnosť rozšírenia  a jednoduchej vymeniteľnosti  komponentov