DESIGO™ PX

Škálovateľná automatizačná stanica na ovládanie, obsluhu a monitorovanie primárnych systémov

DESIGO™ PX

Programovateľné automatizačné stanice DESIGO PX prinášajú flexibilné riešenie pre každú požiadavku – s funkciami signalizácie alarmu, prepínania programov podľa času či zaznamenávania vývoja. Vždy je možnosť dodatočnej úpravy alebo rozšírenia. Decentralizované automatizačné stanice pracujú autonómne s priamou komunikáciou BACnet®, čo zaručuje vysokú úroveň prevádzkovej spoľahlivosti. Jednotná konštrukcia zariadení je ďalšou výhodou pre Vás. Vďaka štandardnému spôsobu manipulácie je inštalácia, údržba a výmena rýchla a nenákladná.

Highlighty

  • Flexibilita a škálovateľnosť  pre každú aplikáciu

  • Znížené náklady na inštaláciu vďaka decentralizované  I/O islands

  • Vysoký užívateľský komfort vďaka intuitívnemu  užívateľskému  rozhraniu  a webovej prevádzke

  • Zvýšená dostupnosť systému, spoľahlivosť  a energetická  účinnosť vďaka preddefinovaným  aplikáciám


Katalógové listy DESIGO