Merací systém M-Bus

OZW10 Centrála pre zbernicu M-Bus

OZW10 Centrála pre zbernicu M-Bus

Centrála pre zbernicu M-Bus umožňuje centrálne odčítanie údajov o spotrebe, diagnostických dát a porúch. Kapacita centrály umožňuje pripojiť až 250 meračov tepla typu SONOHEAT. Centrála je schopná komunikovať i s inými meračmi s napojením na M-Bus, pokiaľ tieto merače používajú štandardné prenosové protokoly.

Dáta sa odčítajú pomocou LCD displeja, pamäťovej karty alebo PC priamo či cez modem.

Medzi najdôležitejšie funkcie patria:

 • periodické odčítanie dát z pripojených meračov,

 • uchovávanie odčítaných dát,

 • predávanie údajov pomocou pamäťovej karty alebo rozhrania RS-232,

 • periodická kontrola meračov - zisťovanie porúch,

 • príjem alarmov, predávaných bezpotenciálovými kontaktmi,

 • uchovávanie a indikácia porúch a alarmov z pripojených meračov,

 • priama indikácia údajov o spotrebe,

 • možnosť diaľkového prenosu dát a diaľkovej obsluhy pomocou PC.


Pri projektovaní centrály OZW10 nezabudnite, že je nutný prevodník úrovní pre M-Bus WZC-P250.

AEW21.2 Impulzný adaptér pre M-Bus

Jedná sa o modul pre snímanie a ukladanie impulzov od meračov spotreby s impulzným výstupom. Spracováva impulzy z meračov tepla, plynu, elektriny, TUV, vody alebo prevozných hodín.

Vlastnosti:

 • prevoz bez sieťovej časti,

 • kontrola spojenia so snímačom (NAMUR),

 • plné snímacie funkcie modulu aj pri výpadku komunikácie po zbernici,

 • vstupy: 2 snímače s impulzným výstupom (jazýčkový kontakt, zapojenie NAMUR).


WZC-P250 Prevodník úrovní pre M-Bus

Prevodník WZC-P250 je zariadenie, ktoré napája zbernicu M-Bus kľudovým prúdom a prevádza úroveň zbernice M-Bus na rozhranie RS485. WZC-P250 sa používa ako prevodník úrovní medzi zbernicou M-Bus a centrálou OZW10.

WZC-R250 Zosilňovač pre M-Bus

Zosilňovač je nutný vtedy, keď sa skladajú zbernice M-Bus z dlhých úsekov vedenia, alebo je na ňu pripojený veľký počet účastníkov.