Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov

Elektronický rozdeľovač nákladov na vykurovanie WHE46…

Elektronický prístroj pre rozdeľovanie nákladov na vykurovanie snímaním množstva tepla, odovzdaného vykurovacím telesom.

Jeho ďalšími vlastnosťami sú:

  • ďiaľkové odčítavania prostredníctvom rádiového prenosu údajov

  • dostupný s jedným alebo dvomi snímačmi teploty

Rozdeľovač vykurovacích nákladov (RVN) Siemeca™ WHE46… sa používa v rámci systému diaľkového odčítavania Siemeca™ AMR, keď treba náklady na vykurovanie rozdeliť podľa skutočnej spotreby na viacerých odberateľov. Hlavnými aplikačnými oblasťami sú vykurovacie zariadenia s centrálnou prípravou tepla, v ktorých sa energia na vykurovanie odoberá individuálne.

Hlavné funkcie rozdeľovača Siemeca™ WHE46... sú:

  • Určenie odovzdaného množstva tepla vykurovacím telesom na základe meranej a vyhodnotenie teploty vykurovacieho telesa

  • Kumulovaná spotreba od dňa posledného odpočtu

  • Spotreba za predchádzajúci rok

  • Diaľkové odčítanie prostredníctvom rádiového prenosu

  • Nastaviteľný dátum začiatku napočítavania (parametrizácia zákazníkom)

  • Prenos hodnôt spotreby do uzlových bodov WTT16komunikačnej siete systému Siemeca™ AMR

  • Ochrana voči nepovolanej manipulácii: indikácia a hlásenie chyby do centrály pri nepovolanom otvorení prístrojov

  • Verzia WHE467… programovateľná cez (optoelektronické) komunikačné rozhranie IrDA, verzia WHE460… v spojení s prístrojom WHZ4.PO.


Dokumentácia k Siemeca™ WHE46...