Rozsah produktov

Systém pomerového merania vykurovacích nákladov na teplo

Elektronický systém pomerového merania vykurovacích nákladov na teplo WHE5 je navrhnutý pre pomerové rozdelenie nákladov spotreby tepla v jednom objekte na základe celkovej skutočnej spotreby. PRVN je 1-snímačový, ktorý meria teplotu vykurovacej vody alebo 2-snímačový, ktorý meria teplotu vykurovacej vody a izbovú teplotu. Na základe rôzneho spôsobu odčítania spotreby existujú dostupné štyri typy: 

 • Bez diaľkového odpočtu WHE50..

 • S optickým komunikačným rozhraním WHE57..

 • S rádiofrekvenčným rozhraním pre pochôdzkový odpočet WALK-BY WHE55..

 • S rádiofrekvenčným rozhraním pre automatický odpočet AMR WHE56..


Merače tepla

Jednovtokový alebo viacvtokový merač tepla a energie kúrenia/chladenia

Merač pracuje na princípe jednodvtokového alebo viacvtokového merania, kde voda z dýzy dopadá na obežné koleso v smere dotyčnice. Spotreba tepla a energie kúrenia/chladenia sa získa na princípe veľkosti prietoku a rozdielu teplôt. Nominálne prietoky meračom 0.6 m3/h, 1.5 m3/h, 2.5 m3/h. Na základe rôzneho spôsobu odčítania spotreby existujú dostupné tri typy:

 • Bez diaľkového odpočtu WFM407..

 • S rozhraním zbernice M-bus WFx21..

 • S rádiofrekvenčným rozhraním AMR WFx26..

 

Ultrazvukový merač tepla, chladu a kombinovaného merača tepla a chladu

Meranie prietoku je na ultrazvukovom princípe bez pohyblivých častí a minimálnou tlakovou stratou. Spotreba energie tepla / chlad sa získava meraním veľkosti prietoku a rozdielu teplôt. Existujú 3 typy ultrazvukových meračov, dostupných pre nasledovné nominálne prietoky: 

 • T230 Kompaktný (bytový) s prietokomerom z kompozitného materiálu:   0.6 m3/h, 1.5 m3/h, 2.5 m3/h.

 • 2WR6.. Kompaktný (bytový) merač: 0.6 m3/h, 1.5 m3/h, 2.5 m3/h.

 • UH50.. Multifunkčný (objektový) merač: 0.6 m3/h … 60 m3/h.


Vodomery

Vodomer pracuje na princípe jednovtokového merania kde voda z dýzy dopadá na obežné koleso v smere dotyčnice. Spotreba vody sa získava meraním objemu pretečenej vody. Merač spĺňa kritériá nasledovných schválení: 98/83/CE (smernica pre pitnú vodu), 2004/22/EG (MID) a WRAS. Existujú 3 typy vodomerov na teplú a studenú vodu s optickým komunikačným rozhraním:

 • Vodomer na studenú vodu WFK30..: 0.6 m3/h, 1.5 m3/h, 2.5 m3/h

 • Vodomer na teplú vody WFW30..: 0.6 m3/h, 1.5 m3/h, 2.5 m3/h

Nasledovné rádiové doplnkové moduly sú dostupné pre vodomery:

 • Pre pochôdzkový odpočet WALK-BY : WFZ166.MO

 • Pre automatický odpočet AMR : WFZ16.MO


Príslušenstvo

Je k dispozícii široký rozsah rôzneho príslušenstva.
Pozrite prosím údaje v technickej dokumentácii.