Vodomery

Mechanický vodomer SIEMECA™ WFK.., WFW..

Mechanický vodomer SIEMECA™

Siemeca sú mechanické vodomery slúžiace na meranie spotreby studenej a teplej vody. Ich ďalšími vlastnosťami sú:

 • zobrazenie kumulovanej spotreby,

 • možnosť diaľkového vyčítania,

 • suchý jednovtokový merač,

 • bez alebo s magnetickým tienením.

Vodomer sa používa na registráciu spotrebovanej vody v TÚV zariadeniach, obytných a neobytných budovách, vodárni akéhokoľvek druhu, viacrodinných domoch, kanceláriách a komunálnej sfére. Typickými užívateľmi sú majitelia budov, bytových podnikov, a pod.

Hlavné funkcie vodomeru SIEMECA™ sú:

 • meranie spotrebovanej vody,

 • kumulovanie hodnoty spotreby,

 • zobrazenie hodnoty spotreby.


Dokumentácia k SIEMECA™ WFK.., WFW..


Mechanický vodomer SIEMECA™ WFK30.., WFW30..

Mechanický vodomer SIEMECA™

Siemeca sú mechanické vodomery slúžiace na meranie spotreby studenej a teplej vody. Ich ďalšími vlastnosťami sú:

 • zobrazenie kumulovanej spotreby,

 • možnosť doplnenia elektronických modulov

Vodomer sa používa na registráciu spotrebovanej vody v TÚV zariadeniach, obytných a neobytných budovách, vodárni akéhokoľvek druhu, viacrodinných domoch, kanceláriách a komunálnej sfére. Typickými užívateľmi sú majitelia budov, bytových podnikov, a pod.

Hlavné funkcie vodomeru SIEMECA™ sú:

 • meranie spotrebovanej vody,

 • kumulovanie hodnoty spotreby,

 • zobrazenie hodnoty spotreby.


Dokumentácia k SIEMECA™ WFK.., WFW..


Elektronické vodomer SIEMECA™ typ WFC3.. a WFH3..

Elektronické vodomer SIEMECA™ typ WFC3 a WFH3

Elektronický na sieti nezávislý vodomer pre určenie spotreby vody v autonómnych zariadeniach pre zásobovanie s vodou.

Jeho ďalšími vlastnosťami sú:

 • uloženie a zobrazenie kumulovanej hodnoty na voliteľnom dni odčítania,

 • jednovtoková kompaktná konštrukcia,

 • menovitý prietok pre jednovtokový vodomer 1,5 m3/h a 2,5 m3/h,

Elektronický vodomer Siemeca™ sa používa na meranie pretečeného množstva vody. Hlavnou aplikačnou oblasťou sú zariadenia na zásobovanie vodou, v ktorých sa voda individuálne dodáva viacerým odberateľom.

Hlavné funkcie vodomeru SIEMECA™ sú:

 • meranie spotreby vody,

 • kumulácia (spočítavanie) hodnôt spotreby,

 • uloženie kumulovaných hodnôt spotreby pre deň odpočtu do pamäte,

 • zobrazenie hodnôt spotreby,

 • zobrazenie najdôležitejších prevádzkových údajov,

 • autokontrola s indikáciou chýb,

 • Rádiový prenos údajov

 • Rozpoznanie netesnosti hydraulického systému

 • Možnosť parametrizácie a odčítania pomocou prenosného terminálu (PDA) cez optické komunikačné rozhranie (kompatibilné s IrDA)


Dokumentácia k SIEMECA™ WFC3.. a WFH3..


Elektronické vodomer SIEMECA™ typ WFC21 a WFH21

Elektronické vodomer SIEMECA™ typ WFC21 a WFH21

Elektronický na sieti nezávislý vodomer pre určenie spotreby vody v autonómnych zariadeniach pre zásobovanie s vodou.

Jeho ďalšími vlastnosťami sú:

 • uloženie a zobrazenie kumulovanej hodnoty na voliteľnom dni odčítania,

 • prevedenieako jednovtokový v «kombinovanom» prevedení kompakt / oddelená verzia,

 • menovitý prietok pre jednovtokový vodomer 1,5 m3/h a 2,5 m3/h,

Elektronický vodomer SIEMECA™ sa používa na meranie pretečeného množstva vody. Hlavnou aplikačnou oblasťou sú zariadenia na zásobovanie vodou, v ktorých savoda individuálne dodáva viacerým odberateľom.

Hlavné funkcie vodomeru SIEMECA™ sú:

 • meranie spotreby vody,

 • kumulácia (spočítavanie) hodnôt spotreby,

 • uloženie kumulovaných hodnôt spotreby pre deň odpočtu do pamäte,

 • zobrazenie hodnôt spotreby,

 • zobrazenie najdôležitejších prevádzkových údajov,

 • autokontrola s indikáciou chýb,

 • rádiový a M-Busový prenos údajov.


Dokumentácia k SIEMECA™ WFC21 a WFH21