Otočné pohony klapiek

Otočný pohon klapiek bez vratnej pružiny GIB 35 Nm

 • Otočná verzia, 24 V ~, 230 V ~,

 • elektromotorické otočné pohony s trojpolohovým a spojitým ovládaním,

 • menovitý krútiaci moment 35 Nm (GIB),

 • osový upevňovací adaptér s automatickým stredením,

 • mechanicky nastaviteľný pracovný rozsah 0 až 90°, s pevne zapojenými pripojovacími káblami štandardnej dĺžky 0.9 m,

 • typovo závislé varianty s nastaviteľným počiatočným bodom a pracovným rozsahom ovládacieho signálu, indikátora polohy a spätnoväzobného potenciometra,

 • nastaviteľné pomocné spínače pre prídavné funkcie.

Informácie o produktoch GIB..1E v systéme HIT


Otočný pohon klapiek bez vratnej pružiny GBB 25 Nm

 • Otočná verzia, 24 V ~, 230 V ~,

 • elektromotorické otočné pohony s trojpolohovým a spojitým ovládaním,

 • menovitý krútiaci moment 25 Nm (GBB),

 • osový upevňovací adaptér s automatickým stredením,

 • mechanicky nastaviteľný pracovný rozsah 0 až 90°, s pevne zapojenými pripojovacími káblami štandardnej dĺžky 0.9 m,

 • typovo závislé varianty s nastaviteľným počiatočným bodom a pracovným rozsahom ovládacieho signálu, indikátora polohy a spätnoväzobného potenciometra,

 • nastaviteľné pomocné spínače pre prídavné funkcie.

Informácie o produktoch GBB..1E v systéme HIT


Otočný pohon klapiek bez vratnej pružiny GEB 15 Nm

 • Otočná verzia, 24 V ~, 230 V ~,

 • elektromotorické otočné pohony s trojpolohovým a spojitým ovládaním,

 • menovitý krútiaci moment 15 Nm,

 • osový upevňovací adaptér s automatickým stredením,

 • mechanicky nastaviteľný pracovný rozsah 0 až 90°, s pevne zapojenými pripojovacími káblami štandardnej dĺžky 0.9 m,

 • typovo závislé varianty s nastaviteľným počiatočným bodom a pracovným rozsahom ovládacieho signálu, indikátora polohy a spätnoväzobného potenciometra,

 • nastaviteľné pomocné spínače pre prídavné funkcie.

Informácie o produktoch GEB..1E v systéme HIT


Otočný pohon klapiek bez vratnej pružiny GLB 10 Nm

 • Otočné verzie, 24 V ~, 230 V ~,

 • elektromotorické otočné pohony s trojpolohovým a spojitým ovládaním,

 • menovitý krútiaci moment 10 Nm,

 • mechanicky nastaviteľný pracovný rozsah 0 až 90°, s pevne zapojenými pripojovacími káblami štandardnej dĺžky 0.9 m,

 • typovo závislé varianty s nastaviteľným počiatočným bodom a pracovným rozsahom ovládacieho signálu, indikátora polohy a spätnoväzobného potenciometra,

 • nastaviteľné pomocné spínače pre prídavné funkcie.

Informácie o produktoch GLB..1E v systéme HIT


Otočný pohon klapiek bez vratnej pružiny GDB 5 Nm

 • Otočné verzie, 24 V ~, 230 V ~,

 • elektromotorické otočné pohony s trojpolohovým a spojitým ovládaním,

 • menovitý krútiaci moment 5 Nm,

 • mechanicky nastaviteľný pracovný rozsah 0 až 90°, s pevne zapojenými pripojovacími káblami štandardnej dĺžky 0.9 m,

 • typovo závislé varianty s nastaviteľným počiatočným bodom a pracovným rozsahom ovládacieho signálu, indikátora polohy a spätnoväzobného potenciometra,

 • nastaviteľné pomocné spínače pre prídavné funkcie.

Informácie o produktoch GDB..1E v systéme HIT


Otočný pohon klapiek bez vratnej pružiny GSD 2 Nm

 • otočná verzia, 24 V js / ~ a 230 V ~,

 • elektromotorické otočné pohony pre ovládanie ZAP/VYP (1-kábel, EPE),

 • dopredu prekáblované s pripojovacím káblom 0,9 m,

 • pre plochy klapiek až do 0,3 m2 podľa priechodnosti,

 • pre priame riadenie zónových klapiek k regulácií vzduchového objemového prúdenia vo vzduchových kanáloch.

Informácie o produktoch GSD..1E v systéme HIT


Otočný pohon klapiek s vratnou pružinou GCA 18 Nm

 • Otočná verzia s vratnou pružinou, 24 V ~, 24...48 V js, 230 V ~,

 • Elektromotorické otočné pohony s dvojpolohovým, trojpolohovým a spojitým ovládaním,

 • menovitý krútiaci moment 18 Nm, s vratnou pružinou na havarijné ovládanie

 • osový upevňovací adaptér s automatickým stredením,

 • mechanicky nastaviteľný pracovný rozsah 0 až 90°, s pevne zapojenými pripojovacími káblami štandardnej dĺžky 0.9 m,

 • typovo závislé varianty s nastaviteľným počiatočným bodom a pracovným rozsahom ovládacieho signálu, indikátora polohy a spätnoväzobného potenciometra,

 • nastaviteľné pomocné spínače pre prídavné funkcie.

Informácie o produktoch GCA..1E v systéme HIT


Otočný pohon klapiek s vratnou pružinou GMA 7 Nm

 • Otočná verzia s vratnou pružinou, 24V~ /24..48V js, 230 V ~,

 • elektromotorické otočné pohony s dvojpolohovým, trojpolohovým a spojitým ovládaním,

 • menovitý krútiaci moment 7 Nm, s vratnou pružinou na havarijné ovládanie,

 • osový upevňovací adaptér s automatickým stredením,

 • mechanicky nastaviteľný pracovný rozsah 0 až 90°, s pevne zapojenými pripojovacími káblami štandardnej dĺžky 0.9 m,

 • typovo závislé varianty s nastaviteľným počiatočným bodom a pracovným rozsahom ovládacieho signálu, indikátora polohy a spätnoväzobného potenciometra,

 • nastaviteľné pomocné spínače pre prídavné funkcie.

Informácie o produktoch GMA..1E v systéme HIT


Otočný pohon klapiek s vratnou pružinou GQD 2 Nm

 • otočná verzia, 24 V js / ~ a 230 V ~,

 • elektromotorické otočné pohony pre 2 a 3-polohové ovládanie a riadenie s 0…10 V js,

 • krútiaci moment 2 Nm,

 • so spätnou pružinou,

 • dopredu prekáblované s pripojovacím káblom 0,9 m,

 • pre plochy klapiek až do 0,3 m2 podľa priechodnosti,

 • pre priame riadenie zónových klapiek k regulácií vzduchového objemového prúdenia vo vzduchových kanáloch.

Informácie o produktoch GQD..1E v systéme HIT


Pohon protipožiarnych klapiek, otočná verzia s vratnou pružinou GGA 18 Nm

 • Pre protipožiarne inštalácie na ovládanie protipožiarnych klapiek,

 • otočná verzia, dvojpolohové ovládanie, s vratnou pružinou a pevne pripojenou jednotkou na snímanie teploty,

 • elektromotorické otočné pohony s dvojpolohovým ovládaním,

 • menovitý krútiaci moment 18 Nm, s vratnou pružinou na havarijné ovládanie,

 • prevádzkové napätie 24V~ /24..48V js alebo 230 V ~,

 • mechanicky nastaviteľný pracovný rozsah 0 až 90°, so zapojenými pripojovacími káblami dĺžky 0.9 m,

 • jednotka kontroly teploty s dvomi tepelnými poistkami (72° C) a testovacím tlačidlom,

 • typovo závislé špecifické varianty s integrovanými pomocnými spínačmi pre polohu 5° resp. 85°, tvarovo prispôsobené spojenie pohonu s osou klapky.

Informácie o produktoch GGA..1E v systéme HIT


Otočný pohon klapiek s vratnou pružinou GNA 7 Nm

 • Otočná verzia,

 • dvojpolohové ovládanie,

 • s vratnou pružinou a pevne pripojenou jednotkou na snímanie teploty,

 • AC 24 V / DC 24…48 V alebo AC 230 V,

 • elektromotorické otočné pohony s dvojpolohovým ovládaním,

 • menovitý krútiaci moment 7 Nm, s vratnou pružinou na havarijné ovládanie,

 • mechanicky nastaviteľný pracovný rozsah 0... 90°, so zapojenými pripojovacími káblami dĺžky 0,9 m,

 • voliteľná jednotka kontroly teploty s dvomi tepelnými poistkami (72° C) a testovacím tlačidlom,

 • typovo závislé špecifické varianty s integrovanými pomocnými spínačmi pre polohu 5° resp. resp. 80°,

 • tvarovo prispôsobené spojenie pohonu s osou klapky.

Informácie o produktoch GNA..1E v systéme HIT