Zdvihové pohony klapiek

Zdvihový pohon klapiek bez vratnej pružiny GBB 550 Nm - 70 mm

 • Pohony vzduchových klapiek, zdvihová verzia, 24V~ / 230V~,

 • elektromotorické zdvihové pohony s trojpolohovým a spojitým ovládaním,

 • menovitá prestavná sila 550 N,

 • menovitý zdvih 70 mm,

 • s pevne zapojenými pripojovacím káblami štandardnej dĺžky 0.9 m,

 • typovo závislé varianty s nastaviteľným počiatočným bodom a pracovným rozsahom ovládacieho signálu, indikátora polohy a spätnoväzobného potenciometra,

 • nastaviteľné pomocné spínače pre prídavné funkcie.


Zdvihový pohon klapiek bez vratnej pružiny GEB 400 Nm - 60 mm

 • Pohony vzduchových klapiek, zdvihová verzia, 24V~ / 230V~,

 • elektromotorické zdvihové pohony s trojpolohovým a spojitým ovládaním,

 • menovitá zdvihová sila 400 N,

 • zdvih 60 mm,

 • s pevne zapojenými pripojovacím káblami štandardnej dĺžky 0.9 m,

 • typovo závislé varianty s nastaviteľným počiatočným bodom a pracovným rozsahom ovládacieho signálu, indikátora polohy a spätnoväzobného potenciometra,

 • automatické prispôsobenie rozsahu zdvihu,

 • Pohony vzduchových klapiek, zdvihová verzia, 24V~,


Zdvihový pohon klapiek bez vratnej pružiny GLB 250 Nm - 60 mm

 • Pohony vzduchových klapiek, zdvihová verzia, 24V~,

 • elektromotorické zdvihové pohony so spojitým riadením ovládacími signálmi 0...10 V js,

 • menovitá prestavná sila 250N,

 • menovitý zdvih 60 mm,

 • prevádzkové napätie 24 V~,

 • automatické nastavenie rozsahu zdvihu,

 • signál spätného hlásenia 0 ... 10 V js na indikáciu polohy, dopredu prepojené, s pripojovacími káblami dĺžky 0.9 m,

 • typovo špecifické varianty s nastaviteľným ovládacím signálom pre počiatočný bod a pracovný rozsah,

 • Pohony vzduchových klapiek, zdvihová verzia, 24V~,


Zdvihový pohon klapiek bez vratnej pružiny GDB 125 Nm - 60 mm

 • Pohony vzduchových klapiek, zdvihová verzia, 24V~,

 • elektromotorické zdvihové pohony so spojitým riadením ovládacími signálmi 0...10 V js,

 • menovitá prestavná sila 125N,

 • menovitý zdvih 60 mm,

 • prevádzkové napätie 24 V~,

 • automatické nastavenie rozsahu zdvihu,

 • signál spätného hlásenia 0 ... 10 V js na indikáciu polohy, dopredu prepojené, s pripojovacími káblami dĺžky 0.9 m,

 • typovo špecifické varianty s nastaviteľným ovládacím signálom pre počiatočný bod a pracovný rozsah,

 • nastaviteľné pomocné spínače pre prídavné funkcie.