Guľové ventily a pohony

VAI61.. VBI61..

VAI61..

Priame a 3- cestné guľové kohúty, PN 40

s vnútorným závitovým prípojom

 • Teleso guľového kohúta z mosadze UNS C35330 (DZR)

 • DN 15...50

 • kvs 1...63 m3/h

 • Prípoje s vnútorným závitom Rp podľa ISO 7-1

 • Uhol natočenia 90°

 • Na použitie s elektromotorickými otočnými pohonmi GQD..9A, GMA..9E s vratnou pružinou a GDB..9E, GLB..9E bez vratnej pružiny


Použitie

Na použitie v zariadeniach na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu ako regulačný alebo bezpečnostný uzatvárací guľový kohút.
Pre uzatvorené obvody.

Viac informácií:


I/VBZ TG/XBZ

2-cestné guľové ventily I/VBZ - DN15 až DN50, 3-cestné guľové ventily TG/XBZ - DN20 až DN50

 • Pre teploty média 0 až 90 °C pre priame ventily a od -15 s prísadami proti zamrznutiu) až 120 °C

 • Uhol natočenia 90 °

 • Ventily I/VBZ.. s DN15 až DN50 (Kvs = 15 až 220 m3/h), ventily TG/XBZ..s DN20 až DN50 (Kvs = 25 až 190 m3/h)

 • Maximálna dovolená tlaková diferencia na ventile dpmax = 500 kPa


Výhody

 - 3-cestné ventily môžete použiť pre zmiešavanie aj rozdeľovanie
 - Guľové ventily I/VBZ.. a TG/XBZ.. nevyžadujú žiadnu údržbu

Viac informácií:


VAI60.. VBI60..

VAI61..

2- cestné guľové uzatváracie kohúty a 3- cestné guľové prepínacie kohúty, PN 40

s vnútorným závitovým prípojom

 • Teleso guľového kohúta z mosadze UNS C35330 (DZR)

 • DN 15...50

 • kvs 5...96 m3/h

 • Prípoje s vnútorným závitom Rp podľa ISO 7-1

 • Uhol natočenia 90°

 • Na použitie s elektromotorickými otočnými pohonmi GQD..9A, GMA..9E s vratnou pružinou a GSD..9A, GLB..9E bez vratnej pružiny


Použitie

Použitie v zariadeniach na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu ako uzatváracíalebo prepínací guľový kohút.
Pre uzatvorené hydraulické obvody.

Viac informácií:


VAG61.. VBG61..

2-cestné guľové ventily VAG61.. a 3-cestné guľové ventily VBG61..

 • Pre teploty média -10 až 120 °C

 • Uhol natočenia 90°

 • 2-cestné ventily s DN15 až DN50, Kvs = 1 až 63 m3/h a 3-cestné ventily s DN15 až DN50, Kvs = 1,6 až 40 m3/h

 • Maximálna dovolená tlaková diferencia na ventile dpmax = 350 kPa podle DN (kat. list 4212, str.5)

 • Vodotesné


Výhody

 • Vysoký regulačný pomer Sv > 500

 • Guľové ventily VAG61.. a VBG61.. nevyžadujú žiadnu údržbu


Viac informácií:


VAG60.. VBG60..T

2-cestné guľové ventily VAG60.. a 3-cestné guľové ventily VBG60..T

Text

 • Pre teploty média -10 až 120 °C

 • Uhol natočenia 90°

 • 2-cestné ventily VAG60.s DN15 až DN50 s Kvs = 9 až 96 m3/h, 3-cestné ventily VBG60..T s DN15 až DN50 s Kvs = 9 až 73 m3/h

 • Vodotesné


Výhody

Použitie s rotačnými pohonmi GQD..9A, GMA..9E so spätnou pružinou a s pohonmi GSD..9A, GLB..9E bez spätnej pružiny

Viac informácií:


GDB..E, GLB..9E

GDB..9E

Pohony guľových kohútov

pre guľové kohútyVAI61..
24 V ~/ 230 V ~

Elektromotorické pohony s 3- polohovým a spojitým ovládaním, kompletne prepojené, s pripojovacím káblom dĺžky 0,9 m.

Tento katalógový list poskytuje stručný prehľad o týchto pohonoch. Podrobnejší popis ako aj informácie o bezpečnosti, poznámky pre projektovanie, montáž a uvádzanie do prevádzky sú uvedené v dokumente „Technické základy“ Z 4614en.

Použitie

 • Pre priame guľové kohúty so závitovým prípojom od DN15 do DN50

 • Vhodné na použitie so spojitými regulátormi (0…10 V js ) alebo s 3- polohovými regulátormi


Viac informácií:


GMA..9E

GMA..9E

Pohony guľových kohútov

pre guľové kohúty VAI61.., 24 V ~

Elektromotorické pohony s 3- polohovým a spojitým ovládaním, s vratnou pružinou, kompletne prepojené, s pripojovacím káblom dĺžky 0,9 m.

Tento katalógový list poskytuje stručný prehľad o týchto pohonoch. Podrobnejší popis ako aj informácie o bezpečnosti, poznámky pre projektovanie, montáž a uvádzanie do prevádzky sú uvedené v dokumente „Technické základy“ Z 4614en.

Použitie

 • Pre priame guľové kohúty so závitovým prípojom od DN15 do DN50

 • Vhodné na použitie so spojitými regulátormi (0…10 V js ) alebo s 3- polohovými regulátormi

 • V zariadeniach kde musí byť pohon počas výpadu napájania v nulovej polohe (bezpečnostná poloha)


Viac informácií:


GQD..9A

GQD..9A

Pohony guľových kohútov

pre guľové kohúty VAI61.. a VBI61..
24 V~ / 24…48 V js

Elektromotorické pohony s 3- polohovým a spojitým ovládaním, s vratnou pružinou pre havarijnú funkciu, kompletne prepojené, s pripojovacím káblom dĺžky 0,9 m.

Tento katalógový list poskytuje stručný prehľad o týchto pohonoch. Podrobnejší popis ako aj informácie o bezpečnosti, poznámky pre projektovanie, montáž a uvádzanie do prevádzky sú uvedené v dokumente GQD..1, CE2N4605de_02.

Použitie

 • Pre priame guľové kohúty so závitovým prípojom od DN15 do DN20.

 • Vhodné na použitie so spojitými regulátormi (0…10 V js ) alebo s 3-polohovými regulátormi

 • V zariadeniach kde musí byť pohon počas výpadu napájania v nulovej polohe (bezpečnostná poloha).


Viac informácií:


MP20.20 I/SBC28...

MP20.20

Elektrické otočné pohony MP20.20, I/SBC28.3-60, I/SBC28.2-10, I/SBC28.2-20 a I/SBC28.2-60

Doba prebehu 20 s (MP20.20),  10 s (I/SBC28.2-10), 20 s (I/SBC28.2-20 , 60 s (I/SBC28.2-60, 60 s (I/SBC28.3-60) 

Pohony sú bez spätnej pružiny

Napájacie napätie AC 230V s 2-polohovým riadením

Výhody

 • Pohony I/SBC28..sú vybavené pomocným kontaktom.

 • Pohon MP20.20 má výstup napájacieho napätia

 • Pohony nevyžadujú žiadnu údržbu


Viac informácií:


GSD..41.9A

GSD

Elektrické otočné pohony GSD141.9A a GSD341.9A

GSD141.9A - AC / DC 24 V a GSD341.9A - AC 230 V, oba pohony s on / off riadiacim signálom

Krútiaci moment 2 Nm

Doba prebehu 30 s

Použitie

 • Pohony GSD141.9A a GSD341.9A pre ovládanie 2-cestných on / off guľových ventilov VAI60.., VAG60.. a 3-cestných prepínacích guľových ventilov VBI60..L, VBI60..T, VBG60..T všetky tipy s DN15, DN20 a DN25 


Viac informácií: