Magnetické ventily

MVF461H...

MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem

S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy
Pro regulaci horké vody a páry

 • Krátká přestavovací doba (<2 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000)

 • Základní charakteristika ventilu volitelná: ekviprocentní nebo lineární

 • Velký regulační rozsah

 • Volitelný řídící signál DC 0/2 ... 10 V nebo DC 0/4... 20 mA

 • Vstup pro fázový signál pro regulátory Staefa

 • S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy

 • Bezdotykové indukční snímání zdvihu

 • Bezpečnostní funkce: při výpadku napájení se ventil ve směru A → AB uzavře

 • Robustní a bezúdržbová konstrukce bez třecích ploch


Použitie

MVF461H... jsou přímé ventily s namontovaným magnetickým pohonem. Pohon je vybaven elektronickým modulem pro řízení polohy a zpětnou vazbou od polohy. Při výpadku napájení se ventil uzavře.
Díky krátké přestavovací době, vysokému rozlišení a regulačnímu rozsahu jsou ventily MVF461H... ideální pro spojitou regulaci horké vody a páry ve výměníkových stanicích dálkového vytápění a v dalších vytápěcích systémech.

Viac informácií:


M3P80FY, M3P100FY

M3P80FY

Spojité regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem

pro regulaci topné a chladicí vody s regulací polohy a hlášením zpětné vazby

Přímé a trojcestné směšovací ventily DN80 a DN100 s magnetickým pohonem pro spojitou regulaci topné a chladícií vody.

 • Krátka přestavovací doba (1 s)

 • Vysoké rozlišení zdvihu (> 1 : 1000)

 • Bez napájení je cesta 1 -> 3 uzavřena

 • S regulací polohy a hlášením zpětné vazby

 • Robustní konstrukce bez tření a nutnosti údržby


Použitie

Ventily M3P...FY jsou přímé a směšovací ventily s pevně namontovaným magnetickým pohonem. Magnetický pohon je vybaven elektronickým modulem, který zajišťuje regulaci zdvihu podle řídiíciího signálu a vysílá zpětnovazební signál – hlášení polohy. Při odpojení napájecího napětí cesta 1 -> 3 během sekundy zavírá.

Pozor: Ventily lze použít pouze jako přímé nebo sm%ešovací, nikoli jako rozdělovací.

Díky krátké přestavné době, vysokému rozlišení a rozsahu jsou tyto ventily ideální pro spojitou regulaci topné a chladícií vody v uzavřených systémech. Jednoduchá a robustní konstrukce nevyžaduje pravidlený servis a údržbu.

Viac informácií:


MXG461... MXF461…

MXG461...

Spojité regulačné ventilyPN 16 s magnetickým pohonom

Pre zariadenia na studenú a teplú vodu

 • Krátka doba prestavenia (< 2 s), vysoké rozlíšenie (1 : 1000)

 • Voliteľná charakteristika ventilu; ekvipercentná, alebo lineárna

 • Veľký pomer nastavenia

 • Prevádzkové napätie 24 V~

 • Voliteľné štandardné vstupné signály DC 0/2...10 V alebo DC 4...20 mA

 • S externým interface SEZ91.6 fázovo riadený signál DC 0…20 V

 • Zobrazenie stavu prevádzky

 • Regulácia nastavenia, spätné hlásenie nastavenia a ručné prestavenie

 • Bezdotykové indukčné snímanie zdvihu

 • Havarijná funkcia: bez prúdu A → AB zatvorená

 • Bez trenia, robustné a bez údržby


Použitie

Regulačné ventily sú zmiešavacie alebo priame ventily s namontovaným magnetickým pohonom.
Krátka doba prestavenia, vysoké rozlíšenie robí tieto ventily ideálnymi pre použitie spojitej regulácií pre zariadenia na chladenie, studenú, teplú vodu, v uzatvorených okruhoch pre zariadenia na vetranie, vykurovanie a klimatizáciu.

Viac informácií:


M3P80FYP, M3P100FYP

m3p80fyp

Spojité regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem

pro média, obsahujicí minerálni oleje

Přímé a trojcestné směšovací ventily DN80 a DN100 s magnetickým pohonem ke spojité regulaci nebo dávkování médií, obsahujúcich minerálni oleje, v uzavřených okruzích.

 • Krátká přestavovací doba (1 s)

 • Vysoké rozlišení zdvihu (> 1 : 1000)

 • Volitelný řídicí signál: 0 ... 10 V ss nebo 4 ... 20 mA

 • Bez napájení je cesta 1 -> 3 uzavřena

 • S regulací polohy, hlášením zpětné vazby a možností ručního nastavení

 • Robustní konstrukce bez tření a nutnosti údržby

 • Bezkontaktní induktivní snímaní polohy


Použitie

Ventily M3P...FYP jsou směšovací, resp. přímé ventily s magnetickým pohonem. Pohon je vybaven elektronikou, ktorá reguluje polohu a poskytuje zpětnovazební signál. Bez napájecího napětí je cesta 1 ->3 uzavřena.
Pozor: Ventily lze použít pouze jako přímé nebo sm%ešovací, nikoli jako rozdělovací. Směr prútoku 1 -> je bezpodmínečně nutné dodržet.

Viac informácií:


MXG461B...

MXG461B...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem

Pro regulaci TUV a systémů s teplou a studenou vodou

 • Krátká přestavovací doba (< 2 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000)

 • Volitelná základní charakteristika: ekviprocentní nebo lineární

 • Velký regulační rozsah

 • Napájecí napětí AC / DC 24V

 • Volitelný řídící signál DC 0/2...10 V nebo DC 0/4...20 mA

 • Vstup pro fázový signál DC 0…20 V Phs pro regulátory Staefa

 • S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy

 • Bezdotykové indukční snímání zdvihu

 • Bezpečnostní funkce: při výpadku napájení se ventil ve směru A → AB uzavře

 • Robustní a bezúdržbová konstrukce bez třecích ploch


Použitie

Ventily MXG461B... jsou přímé nebo směšovací ventily. Jsou dodávány s namontovaným magnetickým pohonem, který je vybaven elektronickým modulem pro řízení polohy a zpětnou vazbou od polohy. Při výpadku napájení se ventil ve směru A → AB uzavře.
Díky krátké přestavovací době, vysokému rozlišení a vysokému regulačnímu poměru jsou tyto ventily ideální pro spojitou regulaci TUV (rozvod vody a vody v otevřených okruzích) a v systémech s teplou a studenou vodou.

Viac informácií:


MXG461S

MXG461S...

Spojité regulační ventily v PN16 z nerezové oceli s magnetickým pohonem

 • Krátká pěestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000)

 • Ekviprocentní nebo lineární charakteristika (volitelná)

 • Vysoký regulační poměr

 • Přepínači volitelný řídicí signál DC 0/2...10 V nebo DC 4...20 mA

 • Induktivní snímaní zdvihu bez jakéhokoli opotřebení

 • Robustní konstrukce nevyžadující údržbu

 • Bezpečnostní funkce: při výpadku napájení je ventil ve směru A -> AB uzavřen

 • Řízení polohy, zpětná vazba a ruční ovládaní

 • Části ventilu, které jsou v kontaktu s médiem, jsou vyrobeny z CrNi oceli


Použitie

Regulační ventily MXG461S... lze použít jako směšovací nebo přímé ventily. Jsoudodávány již s namontovaným magnetickým pohonem, ve kterém je zabudovánelektronický modul pro řízení polohy se zpětnou vazbou od polohy.
Díky krátké přestavovací době, vysokému rozlišení a vysokému regulačnímu poměru jsou tyto ventily ideální pro spojitou regulaci v prumyslových aplikacích, jako jsou např.otevřené a uzavřené okruhy pro polovodičový a optický prumysl.

Viac informácií:


MXG462S...

MXG462S...

Spojitý regulační ventil vPN16 s magnetickýmpohonem

 • Krátká přestavovací doba (< 2 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000)

 • Volitelná charakteristika ventilu: ekviprocentní nebo lineární

 • Vysoký regulační poměr

 • Napájecí napětí AC / DC 24 V

 • Volitelný řídicí signál DC 0/2...10 V nebo DC 0/4...20 mA

 • Fázový řídicí signál DC 0…20 V Phs pro regulátory Siemens

 • Viditelná indikace provozních stavů

 • Induktivní snímání zdvihu bez jakéhokoli opotřebení

 • Robustní konstrukce nevyžadující údržbu

 • Bezpečnostní funkce: při výpadku napájení je ventil ve směru A → AB uzavřen

 • S řízením polohy, zpětnou vazbou od polohy a s ručním ovládáním

 • Části ventilu, které jsou v kontaktu s médiem, jsou vyrobeny z CrNi oceli


Použitie

Regulační ventil MXG462S... je směšovací nebo přímý ventil a je dodáván s již namontovaným magnetickým pohonem, který je vybaven elektronickým modulem pro řízení polohy a zpětnou vazbou od polohy.
Krátký přestavovací čas, vysoké rozlišení zdvihu a velký regulační poměr předurčuje tento ventil pro použití jako spojitou regulaci v průmyslových aplikacích, jako jsou např. otevřené a uzavřené okruhy v polovodičovém a optickém průmyslu.

Viac informácií: