Chladiace stropy

Úvod

Schéma chladiace stropy

Typickými vlastnosťami týchto aplikácií sú: Malý teplotný rozsah a veľké objemové prietoky, požiadavka jednoduchej inštalácie, stabilné ovládanie, tichá a bezúdržbová prevádzka, tlakové triedy PN 16 alebo PN 10, dvojcestné závitové ventily, rôznorodosť dĺžok a kvality pripájacích káblov.
Navrhované kombinácie sa líšia v týchto aspektoch: činnosť ovládania, rozsah hodnôt kVS, trieda PN, konštrukcia ventilu, typ pohonu, dĺžka/kvalita pripájacích káblov.

Štandardná kombinácia

VVP47_STP

Závitové ventily triedy PN 16 s lineárnou charakteristikou a zdvihom 2,5 mm, kVS 0,25 až (2,5) 4 m³/h, dvojcestné ventily VVP47, trojcestné ventily VXP47 a trojcestné ventily s bypassom VMP47, vonkajšie závity podľa normy ISO 228-1 (plochý povrch) alebo BS 84 (lisované spoje), dobré ovládanie a vysoký uzatvárací tlak.

Viac informácií:

- Dvojcestný ventil: VVP47
- Trojcestný ventil: VXP47
- Trojcestný ventil s bypassom: VMP47
- Vyobrazená kombinácia s dvojcestným ventilom: VVP47  STP
- Iné vhodné pohony: SSP  STS

Základná kombinácia

VD1_CLC_STA

Priame ventily triedy PN 10 pre kVS do 2,6 m³/h, integrované prednastavenie hodnôt kV, vstup s vnútorným závitom RP podľa normy ISO 7-1, výstup s vonkajším závitom R podľa normy ISO 7-1.

Viac informácií:

- Vyobrazená kombinácia: VD1..CLC  STA
- Iné vhodné pohony: SSA  STS

Vysokovýkonná kombinácia kombiventilov

VPI45_SSD

Kombiventily triedy PN 25, prevádzkový rozsah až do 400 kPa a zdvih 5 mm, typy s rozsahom prietoku (75) 500 až 3000 l/h, spoje s vnútorným závitom podľa normy ISO 7-1, presné prednastavenie a možnosti zarážok P/T, výborná činnosť ovládania, vysoký uzatvárací tlak. Elektromotorické špičkové pohony s trojpolohovým/0 – 10 V riadením s pripájacími káblami s konektorom sú k dispozícii v rôznych dĺžkach a tiež v bezhalogénových verziách.

Viac informácií:

- Vyobrazená kombinácia: VPI45 SSD
- Pre malé objemové prietoky si pozrite tiež alternatívny kombiventil VPD