Chladiace zariadenia - Ovládacie ventily

Úvod

Schéma ovládacie ventily

Typickými vlastnosťami týchto aplikácií sú: veľké objemy s malými teplotnými rozdielmi, rýchle zmeny v potrebách chladenia, uzavreté slučky, riadiaci signál 0 – 10 V, dvojcestné alebo trojcestné prírubové ventily, tlaková trieda PN 16.
Navrhované kombinácie sa líšia v týchto aspektoch: presnosť ovládania (charakteristika ventilu, prestavný čas), prietokový objem, robustnosť.

Kombinácia pre rýchle a presné riadenie prietoku

M3P

Magnetické dvojcestné/trojcestné prírubové ventily s integrovaným pohonom a lineárnou charakteristikou prietoku, rýchle a vysoko presné ovládanie prietoku v hydraulických okruhoch so strednými objemovými prietokmi, otváranie bez nárazu vo vstupe, výborné pre minimálne ovládateľné zaťaženie, dlhá prevádzková životnosť vďaka malému počtu pohyblivých častí.

Viac informácií:

- Vyobrazená kombinácia: M3P

Kombinácia pre veľký prietok s vysokou kvalitou riadenia

VXF41_SKC

Zdvihové prírubové ventily (zdvih 20/40 mm) s voliteľnou charakteristikou prietoku (tiež dvojcestné ventily VVF41), výborné ovládanie prietoku v hydraulických okruhoch s veľkými objemovými prietokmi, robustnosť a jednoduchý servis.

Viac informácií:

- Vyobrazená kombinácia: VXF41 SKC
- Iné vhodné pohony: pohony: SKD SKB SAX