Oblastné teplárne - Výmenník tepla na ohrev

Úvod

Schéma výmenník tepla na ohrev

Typickými vlastnosťami týchto aplikácií sú: malé zmeny v potrebách výhrevu, vysoké prevádzkové tlaky a teploty, nevyhnutnosťou je bezpečná a spoľahlivá prevádzka aj pri extrémnych prevádzkových podmienkach, vyžadovaná ochrana funkcie proti poruchám, dvojcestné prírubové alebo závitové ventily, trojpolohové ovládanie.
Navrhované kombinácie sa líšia v týchto aspektoch: presnosť ovládania, prevádzkové podmienky zariadenia, prietokový objem.

Vysokovýkonné riešenie s vysokou kvalitou riadenia

VVF52_SKD_VVF45_SKC

Zdvihové ventily (zdvih 20/40 mm) s voliteľnou charakteristikou prietoku, jemné postupné prírastky hodnôt kVS, výborné ovládanie prietoku vo vyhrievacích okruhoch, ventily VVF52 sú vhodné na prevádzku v zariadeniach tlakovej triedy PN 25 až do 180 °C so strednými objemovými prietokmi, ventily VVF45 sú vhodné na prevádzku v zariadeniach tlakovej triedy PN 16 až do 180 °C s veľkými objemovými prietokmi a ponúkajú škálu rôznych tlakových tried PN a riadiacich signálov.

Viac informácií:

- Vyobrazená kombinácia PN 25: VVF52 SKD
- Vyobrazená kombinácia PN 16: VVF45 SKC
- Iný vhodný pohon pre teploty nad 150 °C: SKB
 - Pre triedu PN 40 použite ventil VVF61

Štandardná kombinácia pre malé prietoky

VVG55_SQS

Zdvihové závitové ventily (zdvih 5,5 mm) do kVS 6,3 vhodné na prevádzku v zariadeniach tlakovej triedy PN 25 až do 130 °C s malými objemovými prietokmi.

Viac informácií:

- Vyobrazená kombinácia: VVG55 SQS