Oblastné teplárne - Výmenník tepla pre teplú vodu

Úvod

Schéma výmenník tepla pre teplú vodu

Typickými vlastnosťami týchto aplikácií sú: rýchle zmeny v potrebách výhrevu, vysoké prevádzkové tlaky a teploty, nevyhnutnosťou je bezpečná a spoľahlivá prevádzka aj pri extrémnych prevádzkových podmienkach, vyžadovaná ochrana funkcie proti poruchám, dvojcestné ventily, riadiaci signál 0 – 10 V alebo trojpolohový riadiaci signál.
Navrhované kombinácie sa líšia v týchto aspektoch: presnosť ovládania, prevádzkové podmienky zariadenia, riadiace signály.

Kombinácia pre rýchle a presné riadenie prietoku

MVF461H

Magnetické prírubové ventily PN 16 s integrovaným pohonom a voliteľnou charakteristikou ventilu, rýchle a vysoko presné ovládanie prietoku pre prevádzku pri teplotách až do 180 °C a tlaku pary až do 9 bar, otváranie bez nárazu vo vstupe, výborné pre minimálne ovládateľné zaťaženie, navrhnuté špecificky pre aplikácie v oblastných teplárňach, výborná činnosť s kompaktnými výmenníkmi tepla, u ktorých je prenos tepla výrazne rýchlejší.

Viac informácií:

Vyobrazená kombinácia: MVF461H

Vysokovýkonné riešenie s vysokou kvalitou riadenia

VVF52_SKD

Zdvihové ventily PN 25 (zdvih 20/40 mm) s voliteľnou charakteristikou prietoku, jemné postupné prírastky hodnôt kVS, výborné ovládanie prietoku vo vyhrievacích okruhoch pre prevádzku pri teplotách až do 180 °C a tlaku pary až do 6 bar, riadiaci signál 0 – 10 V alebo trojpolohový riadiaci signál.

Viac informácií:

- Vyobrazená kombinácia: VVF52  SKD
- Iný vhodný pohon pre teploty nad 150 °C: SKB