Ohrievacie zariadenia - Izolačné ventily

Úvod

Schéma izolačné ventily

Typickými vlastnosťami týchto aplikácií sú: potreba robustných a spoľahlivých produktov, škrtiace klapky, trojpolohový riadiaci signál, tlaková trieda PN 16.
Navrhované kombinácie sa líšia v týchto aspektoch: škála aplikácií (otvorené alebo uzavreté okruhy), prietokový objem, robustnosť, úroveň tesnosti uzáveru.

Vysokovýkonná kombinácia

VKF46_SQL35

Škrtiace klapky membránového typu DN 40 až DN 600, vhodné na prevádzku v otvorených aj uzavretých okruhoch, zosilnený plný hriadeľ nad DN 350 ako variant, tesné uzavretie podľa normy EN 12266-1, netesnosť triedy A, variabilný prestavný čas s pomocným modulom SEZ31.1.

Viac informácií:

- Vyobrazená kombinácia: VKF46  SQL35
- Iný vhodný pohon: SQL36

Štandardná kombinácia

VKF41_SAL

Škrtiace klapky membránového typu DN 40 až DN 200, vhodné na prevádzku v uzavretých okruhoch, netesnosť < 0,25 % hodnoty kVS.

Viac informácií:

- Vyobrazená kombinácia: VKF41  SQL33
- Iný vhodný pohon: SQL35