Ovládanie zón

Úvod

Schéma ovládanie zón

Typickými vlastnosťami týchto aplikácií sú: ovládanie otvorenia/zatvorenia s ochranou funkcie proti poruchám, jednoduchá prevádzka a zároveň robustnosť a spoľahlivosť, jednoduchá kabeláž a rýchla inštalácia, tlaková trieda PN 16, závitové ventily, elektromotorické pohony, rôznorodosť konštrukčných typov a typov pripojenia ventilov.
Navrhované kombinácie sa líšia v týchto aspektoch: svetlosti ventilov, pripojenie k potrubiam.

Štandardná kombinácia s ventilmi s vnútorným závitom

VVI46_SFA

Závitové ventily triedy PN 16, kVS 2 až 5 m³/h, dvojcestné ventily VVI46, trojcestné ventily VXI46, vnútorný závit podľa normy ISO 7-1, normálne zatvorená (NC) kombinácia.

Viac informácií:

- Dvojcestný ventil VVI46
- Trojcestný ventil VXI46
- Vyobrazená kombinácia: VVI46  SFA
- Iné vhodné pohony: STA - Pre normálne otvorenú (NO) činnosť (pohon bez napätia – otvorený ventil) použite pohon SFP

Kombinácia s ventilmi s vonkajším závitom

V_P47_SFP

Závitové ventily triedy PN 16, kVS 0,25 až (2,5) 4 m³/h, dvojcestné ventily VVP47, trojcestné ventily VXP47 a trojcestné ventily s bypassom VMP47, vonkajšie závity podľa normy ISO 228-1 (plochý povrch) alebo BS 84 (lisované spoje), normálne zatvorená (NC) kombinácia.

Viac informácií:

- Dvojcestný ventil VVP47
- Trojcestný ventil VXP47 
- Trojcestný ventil s bypassom VMP47
- Vyobrazená kombinácia s trojcestným ventilom: V..P47 SFP
- Iné vhodné pohony: STP
- Pre normálne otvorenú (NO) činnosť (pohon bez napätia – otvorený ventil) použite pohon SFA.