Podpodlahové vykurovanie

Úvod

Schéma podpodlahové vykurovanie

Typickými vlastnosťami týchto aplikácií sú: pomalý reakčný čas, tichá prevádzka, rozdeľovače do viacerých zón s termálnymi pohonmi na ovládanie otvorenia/zatvorenia, prípadne voliteľný trojcestný ventil ovládania zón s trojpolohovým pohonom/pohonom s riadením 0 – 10 V, tlaková trieda PN 10, malé pohony s indikátorom polohy, robustná konštrukcia a jednoduchá montáž.
Navrhované možnosti sa líšia v týchto aspektoch: typ funkcie – normálne otvorené (NO) alebo normálne zatvorené (NC), typ riadiaceho signálu.

Štandardná kombinácia NC

STA

Kombinácia typu normálne zatvorené (NC) (pohon bez napätia – zatvorený ventil), dvojpolohový riadiaci signál alebo riadiaci signál PDM (modulácia dĺžky impulzu).
Vyobrazená možnosť s: STA na rozdeľovači so spojom M30 x 1,5 a SM = „11,5“ mm.

Viac informácií:

- Vyobrazený pohon: STA