Radiátory

Úvod

Schéma radiátory

Typickými vlastnosťami týchto aplikácií sú: nutnosť estetického a ergonomického dizajnu produktu, nízka hlučnosť prevádzky, hydraulické vyvažovanie systémov radiátorov, tlaková trieda PN 10, závitové ventily podľa normy EN215 s integrovaným prednastavením hodnôt kV, rôznorodosť konštrukčných typov ventilov, pohonov a príslušenstva, termostatické hlavice s polohou proti zamrznutiu.
Navrhované kombinácie sa líšia v týchto aspektoch: rôznorodosť konštrukčných typov ventilov, jednoduchosť hydraulického vyvažovania vykurovacieho systému.

Štandardná kombinácia

VDN_RTN

Štandardné radiátorové ventily s konštrukčnými typmi: priame VDN1.., uhlové VEN1.. podľa normý DIN alebo priame VDN2.., uhlové VEN2.., opačné uhlové VUN2.. podľa normy NF, vstup s vnútorným závitom RP podľa normy ISO 7-1, výstup s vonkajším závitom R podľa normy ISO 7-1.

Viac informácií:

- Dvojcestné ventily: V.N1.. V.N2..
- Vyobrazená kombinácia: VDN  RTN
- Iné vhodné pohony: STA  STS  SSA

Vysokovýkonná kombinácia kombiventilov

VPD_RTN

Malé kombiventily s integrovaným ovládaním objemového prietoku ako aj ovládačom tlaku, ktorý zaručuje automatické hydraulické vyvažovanie, priame VPD1.., uhlové VPE1.. podľa normy DIN alebo priame VPD2.., uhlové VPE2.. podľa normy NF, vstup s vnútorným závitom RP podľa normy ISO 7-1, výstup s vonkajším závitom R podľa normy ISO 7-1, automatické ovládanie prietoku vo všetkých prevádzkových podmienkach znižuje náročnosť a nákladnosť hydraulického vyvažovania, priamočiara konštrukcia zariadenia bez potreby zavádzania bezpečnostných limitov.

Viac informáicí:

- Dvojcestné ventily V.D1..  V.D2..
- Vyobrazená kombinácia s dvojcestným ventilom: VPD  RTN
- Iné vhodné pohony: STA  STS  SSA