Vykurovacie skupiny

Úvod

Typickými vlastnosťami týchto aplikácií sú: malé zmeny v potrebách výhrevu, nízky pokles tlaku vo ventiloch, zachovanie polohy pri výpadku napájania, trojpolohový riadiaci signál, trojcestné prírubové alebo závitové ventily, tlaková trieda PN 6, PN 10 alebo PN 16.

Navrhované kombinácie sa líšia v týchto aspektoch: činnosť ovládania, schopnosť presnej voľby vzhľadom na postupné prírastky hodnôt kVS, pomer ceny a výkonnosti, tlaková trieda PN, prietokový objem.

Kombinácia s vysokou kvalitou riadenia

Zdvihové ventily PN 16 (zdvih 20/40 mm) s voliteľnou charakteristikou prietoku (tiež dvojcestné ventily VVG41 a VVF40), jemné postupné prírastky hodnôt kVS, výborné ovládanie prietoku vo vyhrievacích okruhoch s veľkými objemovými prietokmi, robustnosť a jednoduchý servis, rozšírená funkčnosť pohonov pomocou príslušenstva, škála rôznych tlakových tried PN a riadiacich signálov.

Viac informácií:

- Dvojcestné ventily VVG41 VVF40
- Vyobrazená závitová kombinácia: VXG41 SAX
- Vyobrazená prírubová kombinácia: VXF40 SAX
- Iné vhodné pohony: SKD SKB SKC
- Pre triedu PN 6 použite ventil VXF21, pre triedu PN 10 použite ventily VXF31

Štandardná kombinácia

Zdvihové ventily PN 16 (zdvih 5,5 mm) (tiež dvojcestné ventily VVG44), dobré ovládanie prietoku vo vyhrievacích okruhoch s malými až strednými objemovými prietokmi, kompaktná konštrukcia, rozšírená funkčnosť pohonov pomocou príslušenstva, škála rôznych riadiacich signálov.

Viac informácií:

- Dvojcestný ventil VVG44
- Vyobrazená kombinácia: VXG44 SQS
- Kombinácia ventilov a pohonov pre malý objemový prietok VXP45 SSC

Tradičná kombinácia s posuvnými ventilmi

Posuvné prírubové ventily PN 6 VBF21, trojcestné ventily PN 10 s vonkajším závitom VBG31 alebo s vnútorným závitom VBI31, štvorcestné ventily PN 10 s vnútorným závitom VCI31 pre jednoduché ovládanie vykurovacích systémov s nízkymi rozdielovými tlakmi.

Viac informácií:

- Trojcestný ventil: s vonkajším závitom VBG31
- Trojcestný ventil: s vnútorným závitom VBI31
- Štvorcestný ventil: s vnútorným závitom VCI31
- Posuvný ventil VBF21
- Vyobrazená závitová kombinácia: VBG31 SQK
- Vyobrazená prírubová kombinácia: VBF21  SQL