Pohony pre ventily so zdvihom 20 a 40 mm

SKD32.. SKD82.. SKD62.. SKD60

SKD..

Elektrohydraulické pohony pre ventily so zdvihom 20 mm

 • SKD32.. prevádzkové napätie 230 V ~, riadiaci signál 3-polohový

 • SKD82...: prevádzkové napätie 24 V ~, riadiaci signál 3-polohový

 • SKD6.. prevádzkové napätie 24 V ~, riadiaci signál 0...10 V js, 4...20 mA alebo 0...1000 Ω

 • SKD6.. voliteľná charakteristika prietoku, spätné hlásenie polohy, kalibrácia zdvihu, zobrazenie prevádzky LED, vynútené riadenie

 • SKD62UA s voľbou smeru pôsobenia, ohraničenie zdvihu, sekvenčné ovládanie prostredníctvom nastaviteľného počiatočného bodu a pracovného rozsahu, protimrazový snímač QAF21 a QAF61..

 • Sila prestavenia 1000 N

 • Voliteľná havarijná funkcia

 • Pre priamu montáž na ventily bez možnosti prestavenia

 • S ručným prestavením a indikáciou polohy

 • Voliteľné rozšírenie funkcií o pomocné spínače, potenciometer, ohrevtiahla a mechanický návrat zdvihu

 • SKD..U majú certifikát UL


Použitie

Na ovládanie priamych a trojcestných ventilov Siemens typovej rady VVF.., VVG.., VXF.. a VXG.. s 20 mm zdvihom na reguláciu zo strany vody studenej teplej a horúcej vody vo vykurovacích, vetracích a klimatizačnýc hzariadeniach.

Viac informácií:


SKB32.. SKB82.. SKB62.. SKB60

SKB...

Elektrohydraulicképohony pre ventily so zdvihom 20 mm

 • SKB32.. prevádzkové napätie 230 V ~, riadiaci signál 3-polohový

 • SKB82 prevádzkové napätie 24 V ~, riadiaci signál 3-polohový

 • SKB6... prevádzkové napätie 24 V ~, riadiaci signál 0...10 V, 4...20 mA alebo 0...1000 Ω

 • SKB6.. voliteľné prietokové charakteristiky, spätné hlásenie polohy, kalibrácia zdvihu, zobrazenie prevádzky LED, nútené riadenie

 • SKB62UA s voľbou smeru účinnosti, ohraničenie zdvihu, sekvenčné riadenie pomocou nastaviteľného štartovacieho bodu a pracovnej oblasti, prevádzka protimrazového termostatu QAF21.. a QAF61..

 • Prestavná sila 2800 N

 • Voliteľne s alebo bez havarijnej funkcie

 • Pre priamu montáž na ventily bez práce na nastavení

 • S ručným prestavením a zobrazením polohy

 • Rozšírenie funkcií s pomocným spínačom, potenciometer, vyhrievanie vretena a s mechanickým návratom zdvihu

 • SK...82...U sú UL-aprobované


Použitie

Na ovládanie priamych a trojcestných ventilov Siemens typovej rady VVF.. a VVG.., VXF.. a VXG.. s 20mm zdvihom na reguláciu zo strany vody studenej teplej a horúcej vody vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach.

Viac informácií:


SKC32.. SKC83.. SKC62.. SKC60

SKC...

Headline

 • SKC32.. prevádzkové napätie 230 V ~, ovládací signál 3-polohový

 • SKC82.. prevádzkové napätie 24 V ~, ovládací signál 3-polohový

 • SKC6.. prevádzkové napätie 24 V ~, ovládací signál 0 ... 10 V js, 4 ... 20 mA alebo 0 ... 1000 Ω

 • SKC6.. voliteľná charakteristika prietoku, spätné hlásenie polohy, kalibrácia zdvihu, zobrazenie prevádzky LED, vynútené riadenie

 • SK...62UA: s voľbou smeru pôsobenia, ohraničenie zdvihu, sekvenčné riadenie prostredníctvom nastaviteľného počiatočného bodu a pracovného rozsahu, adičný signál pri prevádzkovaní protimrazového snímača QAF21 … a QAF61 … )

 • Sila prestavenia 2800 N

 • Voliteľná havarijná funkcia

 • Pre priamu montáž na ventily bez možnosti prestavenia

 • S ručným prestavením a indikáciou polohy

 • Voliteľné rozšírenie funkcii s pomocným spínačom, potenciometrom, vyhrievaným tiahla

 • SKC..U majú certifikát UL


Použitie

Na ovládanie priamych a trojcestných ventilov Siemens typovej rady VVF.. a VXF.. so 40mm zdvihom na reguláciu zo strany vody studenej teplej a horúcej vody vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach.

Viac informácií:


SAX..

SAX...

Elektromotorické pohonypre ventily so zdvihom 20 mm

 • SAX31.. prevádzkové napätie 230 V ~, 3- polohové ovládanie

 • SAX61.. prevádzkové napätie 24 V ~/js, spojité ovládanie 0…10 V, 4…20 mA

 • SAX81.. prevádzkové napätie 24 V ~ / js, 3- polohové ovládanie

 • SAX61.. so spätným hlásením polohy, s vynúteným ovládaním, s prepínaním charakteristík

 • S priamou montážou na ventily bez nastavovania

 • S ručným ovládaním, indikáciou polohy a stavu (LED)

 • Voliteľne prídavné rozšírenie funkcií s pomocným spínačom, potenciometrom,funkčným modulom, s ohrevom tiahla


Použitie

Na pohon priamych a trojcestných ventilov Siemens typových radov V..F21.., V..F31.., V..F40.., V..F41.., V..G41.. a VVF52.. so zdvihom 20 mm, ako regulačné a uzatváracie armatúry v zariadeniach na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu.

Viac informácií:


SQV91P30 SQV91P40

SAX...

Elektromotorické pohony pre ventily so zdvihom 20 mm alebo 40 mm

 • Ovládaca sila 1100 N, zdvih 20mm

 • Pohon SQV91P30 pri výpadku napájania ventil otvorí a pohon SQV91P40 pri výpadku napájania ventil uzavrie

 • Pohony majú možnosť voľby prietokovej charakteristiky, možnosť zmeny smeru chodu, automatická kalibrácia po pripojení napájania

 • Možnosť ručného ovládania


Použitie

Pre ovládanie kombiventilov VPF43.. a VPF53..

Viac informácií:


SAX31P03 SAX61P03 SAX81P03

SAX...

Elektromotorické pohony pre ventily so zdvihom 20 mm alebo 40mm

 • Ovládacia sila 800N

 • Zdvih 20mm

 • Pohon SAX61.03 s možnosťou voľby prietokovej charakteristiky a riadiaceho signálu, kalibrácia zdvihu

 • Možnosť ručného ovládania


Použitie

Pro ovládánie kombiventilov VPF43.. a VPF53.. so zdvihom 20 mm, ako regulačné a uzatváracie armatúry v zariadeniach na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu.

Viac informácií: