Pohony pre ventily so zdvihom 2,5mm

STA23.., STA63.., STA73..

STA..3..

Elektrické termopohony

pre radiátorové, malé a kombi- ventily

 • STA23.. prevádzkové napätie 230 V ~, ovládací signál 2-polohový

 • STA63.. prevádzkové napätie 24 V ~ / js, ovládací signál 0...10 V js

 • STA73.. prevádzkové napätie 24 V ~ / js, ovládací signál 2-polohový PDM

 • Prestavná sila 100 N (varianty pre FBH - podlahové kúrenie s 90 N)

 • Štandardná verzia s pripojovacím káblom (1 m / 0,8 m)

 • Varianty s podporou synchrónnej čnnosti viacerých paralelne zapojených pohonov

 • Indikácia polohy s viditeľnosťou 270°

 • Montáž s bajonetovým prípojom

 • Ochrana voč demontáži (voliteľne)

 • Automatické prispôsobenie uzatvárania

 • Ochrana krytím IP54

 • Robustné, nehlučné, bez potreby údržby


Použitie

 • Na použitie vo vnútorných priestoroch

 • Pre ventily Siemens:
  – radiátorové ventily VDN.., VEN.. a VUN..
  – malé ventily VD1..CLC, V..P47..
  – zónové ventily V..I46..
  – kombi- ventily VPP46.., VPI46..
  – Ventily MiniCombi (MCV) VPD.. a VPE..

 • Pre ventily iných výrobcov
  – priama montáž: Heimeier, Cazzaniga, Oventrop M30 x 1,5,Honeywell-Braukmann a MNG
  – montáž s adaptérom: Prehľad typov / príslušenstvo, strana 3


Viac informácií:


STP23.., STP63.., STP73..

STP..3..

Elektrické termopohony

pre radiátorové, malé a kombi- ventily

 • STP23.. prevádzkové napätie 230 V ~, ovládací signál 2-polohový

 • STP63.. prevádzkové napätie 24 V ~ / js, ovládací signál 0...10 V js

 • STP73.. prevádzkové napätie 24 V ~ / js, ovládací signál 2-polohový PDM

 • Prestavná sila 100 N (varianty pre FBH - podlahové kúrenie s 90 N)

 • Štandardná verzia s pripojovacím káblom (1 m / 0,8 m)

 • Varianty s podporou synchrónnej čnnosti viacerých paralelne zapojených pohonov

 • Indikácia polohy s viditeľnosťou 270°

 • Montáž s bajonetovým prípojom

 • Ochrana voč demontáži (voliteľne)

 • Automatické prispôsobenie uzatvárania

 • Ochrana krytím IP54

 • Robustné, nehlučné, bez potreby údržby


Použitie

 • Na použitie vo vnútorných priestoroch

 • Pre ventily Siemens:
  – radiátorové ventily VDN.., VEN.. a VUN..
  – malé ventily VD1..CLC, V..P47..
  – zónové ventily V..I46..
  – kombi- ventily VPP46.., VPI46..
  – Ventily MiniCombi (MCV) VPD.. a VPE..

 • Pre ventily iných výrobcov
  – priama montáž: Heimeier, Cazzaniga, Oventrop M30 x 1,5,Honeywell-Braukmann a MNG
  – montáž s adaptérom: Prehľad typov / príslušenstvo, strana 3


Viac informácií:


SSA31... SSA81... SSA61...

SSA31...

Elektromotorické pohony

Pre radiátorové ventily VDN..., VEN..., VUN..., VPD..., VPE...

 • SSA31... prevádzkové napätie 230 V ~ 3-polohový riadiaci signál

 • SSA81... prevádzkové napätie 24 V ~ 3-polohový riadiaci signál

 • SSA61... prevádzkové napätie 24 V ~ / js riadiaci signál 0 ... 10 V js

 • Prestavná sila 100 N

 • Automatické rozpoznanie zdvihu ventilu

 • Priama montáž bez použitia nástroja pomocou presuvnej matice

 • Základné typy s nástrčným pripojovacím káblom 1,5 m

 • Dodatočné typy pre špeciálne dĺžky káblov

 • Ručné prestavenie a zobrazenie polohy

 • Možnosť paralelného prepojenia viacerých pohonov

 • Pomocný spínač AC 250 V / 1(0,5) A integrovaný do pohonov SSA31.1 aSSA81.1

 • Voliteľná možnosť ochrany voči demontáži


Použitie

 • Pre radiátorové ventily Siemens VDN..., VEN... a VUN...

 • Pre Siemens - MiniCombi ventily (MCV) VPD… a VPE...

 • Pre radiátorové ventily firiem Heimeier, Cazzaniga, Oventrop M30 x 1,5, Honeywell-Braukmann, MNG a TA-typ TBV-C (všetky bez adaptéra)

 • Pre radiátorové ventily s upevnením pohonu pomocou prevlečnej matice M30 x 1,5, menovitý uzatvárací rozmer 11,6 ± 0,3 mm a menovitý zdvih 2,5 mm (bez adaptéra)

 • Pre ostatné výrobky ventilov sa pohony použijú spolu so zodpovedajúcimi adaptérmi AV... (pozri «Prehľad typov / príslušenstvo»)


Viac informácií:


SSP31... SSP81... SSP61...

SSP31...

Elektromotorické pohony

pre malé ventily s menovitým zdvihom 2,5 až 5,5 mm

 • SSP31... - prevádzkové napätie 230 V ~, 3- polohové ovládanie

 • SSP81... - prevádzkové napätie 24 V ~, 3- polohové ovládanie

 • SSP61... - prevádzkové napätie 24 V ~ / js, spojité ovládanie 0 ... 10 V js

 • Prestavná sila 100 N

 • Menovitý zdvih 2,5 až 5,5 mm

 • Automatické rozpoznanie zdvihu ventilu

 • Priama montáž bez nástroja pomocou presuvnej matice

 • Zásuvný pripojovací kábel, dĺžka 1,5 m, pre základné typy

 • Konektor s blokom svoriek pre typy .../00

 • Indikácia okamžitej polohy

 • Ručné prestavenie

 • Možnosť paralelného spínania viacerých pohonov


Použitie

Na reguláciu teplej s chladiacej vody na hydraulickej strane vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadení. Pre malé ventily Siemens so zdvihom 2,5 až 5,5 mm typového radu V...P47... ako aj – s adaptérom AL100 – na dovybavenie ventilov 2W..., 3W... a 4W... .

 • Oblasť použitia podľa IEC 721-3-3, trieda 3K3

 • Teplota okolia: +1 ... +50 °C

 • Teplota média v pripojenom ventile: +1 ...+110 °CZónové pohony - SUA21/1

SUA11...

Elektromotorický pohon SUA21/1, napájacie napätie AC 230V, 2-polohová regulácia, 150N, 10sec, pripojovací kábel 1,5m

Elektrický pohon so zdvihom 2,5mm pre zónové ventily VVI46...,VXI46..., VVS46... a VXS46...

Vlastnosti

 • Napájacie napätie AC 230V s 2-polohovým riadením

 • Ovládacia síla 150N

 • Zdvih 2,5mm

 • Doba priebehu 10sec

 • Závit pripojovacej matice k ventilu M30x1,5

Aplikacie

 • Pre ovládánie zónových ventilov VVI46..., VXI46..., VVS46... a VXS46...

Výhody

 • Dióda LED svietí, len ak je k svorke Y pripojené napätie.

 • Ak je svorka Y bez napätia, tak dióda LED nesvietí pri zavretí ventilu.

Viac informácií


SFA21/18, SFA71/18

SFA21/18

Elektromotorické pohony

pre zónové ventily VVI46…, VXI46… a VXS46…

 • SFA21/18 - prevádzkové napätie 230 V ~, 2- polohové ovládanie

 • SFA71/18 - prevádzkové napätie 24 V ~, 2- polohové ovládanie

 • Vratná pružina

 • Doba prestavenia 40 s

 • Prestavná sila 105N

 • Priama montáž bez nástroja pomocou presuvnej matice

 • Pevne namontovaný pripojovací kábel dĺžky 1,8 m

 • Ergonometrický ručný ovládací gombík

 • Voliteľne pomocný spínač ASC2.1/18 250 V ~ / 2(1) A


Použitie

Pohony SFA21/18 a SFA71/18 sa spolu so zónovými ventilmi VV...46... a VX...46... používajú prevažne na reguláciu teplej, teplej a chladiacej vody na hydraulickej strane vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadení.

 • Oblasť použitia podľa IEC 721-3-3, trieda 3K3

 • Teplota okolia: +1 ... +50 °C

 • Teplota média v pripojenom ventile: +1 ... +110 °C


Viac informácií:


SFP21/18, SFP71/18

SFP21/18

Elektromotorické pohony

pro malé ventily VVP47.., VXP47.., VMP47..

 • SFP21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace

 • SFP71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace

 • Přestavovací síla 135 N

 • Zpětná pružina pro uzavření ventilu

 • Ruční ovládání s indikátorem polohy a směru chodu

 • Pro přímou montáž převlečnou maticí (není třeba žádné nářadí)

 • Integrovaný připojovací kabel délky 1,8 m

 • Pomocný spínač ASC2.1/18 (volitelný)


Použitie

Pohony SFP21/18 a SFP71/18 jsou používány ve spojení se zónovými ventily Siemens VVP47..., VXP47... a VMP47... zejména ve vytápěcích, ventilačních, klimatizačních a chladících systémech pro regulaci teplé a studené vody. Pohony SFP ve spojení s třícestnými ventily VXP47... jsou vhodné pro aplikace zap./vyp. s těsným obtokem.

Viac informácií:


STA..3.. STP..3..

STA..3..

Elektrické termopohony

pre radiátorové, malé a kombiventily

 • Prevádzkové napätie 24 V ~ / js, 2- polohový ovládací signál alebo PDM (šírkovo-impulzná modulácia)

 • Prevádzkové napätie 230 V ~ , 2- polohový ovládací signál

 • Prevádzkové napätie 24 V ~ , ovládací signál 0…10 V js

 • Prestavná sila 100 N

 • Štandardná verzia s pripojovacím káblom (1 m / 0,8 m)

 • Pohony bez pripojovacieho kábla na kombináciu s:
  − pripojovací kábel s dĺžkou do 15 m, aj bez obsahu halogénov
  − pripojovací kábel s LED- indikáciou prevádzky
  − pripojovací kábel s pomocným spínačom alebo modulom 0…10 V js

 • Varianty s podporou synchrónnej činnosti viacerých paralelne zapojených pohonov

 • Indikácia polohy s viditeľnosťou 270°

 • Montáž s bajonetovým prípojom

 • Montážny adaptér na ventily iných výrobcov

 • Ochrana voči demontáži (voliteľne)

 • Automatické prispôsobenie uzatvárania

 • Ochrana krytím IP54

 • Robustné, nehlučné, bez potreby údržby


Použitie

 • Na použitie vo vnútorných priestoroch


Viac informácií: