Pohony pre ventily so zdvihom 5,5mm

Elektrické pohony SAS.. so zdvihom 5,5 mm

Elektrické pohony SAS31.. s napájaním AC230V a s 3-bodovým riadiacím signálom, SAS61.. s napájaním AC/DC 24V a s riadiacim signálom DC 0...10V alebo 4...20mA, SAS81.. s napájaním AC/DC 24V s 3-bodovým riadiacím signálom, podla typu s alebo bez havarijnej funkcie, s alebo bez ručného ovládánia, nové SAS61.33 a SAS81.33 , 400N, 120 alebo 30sec (podla typu), zdvih 5,5mm

Elektrické pohony pre ventily so zdvihom 5,5 mm


Vlastnosti

 • Ovládácia síla 400N

 • Zdvih 5,5mm

 • Doba priebehu 120 alebo 30sec

 • Závit pripojovacej matice k ventilu G3/4"

 • Pohony bez bezpečnostnej funkcie a s možnosťou ručného prestavovania

Aplikácie

 • Pre ovládánie priamych alebo trojcestných ventilov VVG44..., VVG55..., VXG44...

Výhody

 • Voliteľné příslušenstvo - pomocný kontakt ASC10.51

 • Pohony SAS.. sú oproti pohonom SQS.. menšie

Viac informácií


SQS35… SQS65… SQS85…

SQS35...

Elektromotorické pohony

pre ventily so zdvihom 5,5 mm

 • SQS35… prevádzkové napätie 230 V ~, 3-polohový riadiaci signál

 • SQS85… prevádzkové napätie 24 V~, 3-polohový riadiaci signá

 • SQS65… prevádzkové napätie 24 V~, riadiaci signál DC 0…10 V, DC 2…10 V alebo 0…1000 Ω

 • Ovládacia sila 400 N

 • Priama montáž na ventil, nie je potrebné žiadne nastavenie

 • Voliteľné rozšírenie funkcii s pomocným spínačom pri SQS35.00, SQS35.03, SQS85.00, SQS85.03

 • S alebo bez havarijnej funkcii podľa DIN 32 730

 • Indikácia polohy

 • Ručné prestavenie pri pohonoch bez havarijnej funkcii


Použitie

Pre ventily Siemens so zdvihom 5.5 mm typovej rady VVG44..., VVG55... a VXG44.... na reguláciu teplej a chladnej vody vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach zo strany vody.

Pomocou súpravy nástavca ASK30 sa môžu všetky ex-Landis & Gyr ventily so zdvihom 4 mm alebo 5,5 mm : X3i..., VVG45..., VXG45..., VXG46..., VVI51....uviesť do činnosti

Viac informácií:


SSB31... SSB61... SSB81...

SSB...

Elektromotorické pohony

Pre malé pohony VVP45..., VXP45..., VMP45... (max. do DN25, kVS = 6,3 m3/h)

 • SSB31... prevádzkové napätie 230 V ~ 3-polohový riadiaci signál

 • SSB81... prevádzkové napätie 24 V ~ 3-polohový riadiaci signál

 • SSB61... prevádzkové napätie 24 V ~ / js riadiaci signál 0 ... 10 V js

 • Prestavná sila 200 N

 • Automatické rozpoznanie zdvihu ventilu

 • Priama montáž bez použitia nástroja pomocou presuvnej matice

 • Základné typy s nástrčným pripojovacím káblom 1,5 m

 • Dodatočné typy pre špeciálne dĺžky káblov

 • Ručné prestavenie a zobrazenie polohy

 • Možnosť paralelného prepojenia viacerých pohonov

 • Pomocný spínač 250 V ~ / 1(0,5) A integrovaný do pohonov SSB31.1 a SSB81.1


Použitie

Pre radiátorové ventily Siemens typovej rady V...P45... k regulácií zo strany vody pre teplú a studenú vodu vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadení.

Viac informácií:


SSC31... SSC61... SSC81...

SSC31...

Elektromotorické pohony

pre ventily VVP45..., VXP45..., VMP45...

 • SSC31 prevádzkové napätie 230 V ~ 3-polohový riadiaci signál

 • SSC81... prevádzkové napätie 24 V ~ 3-polohový riadiaci signál

 • SSC61... prevádzkové napätie 24 V ~ / js riadiaci signál 0 ... 10 V js

 • SSC61.5 ako SSC61, dodatočne s funkciou elektrického spätného nastavenia

 • Prestavná sila 300 N

 • Automatické rozpoznanie zdvihu ventilu

 • Priama montáž bez použitia nástroja pomocou presuvnej matice

 • Pripojenie kábla pomocou skrutkovej svorky

 • Ručné prestavenie s indikáciou polohy a smeru otáčania

 • Paralelné spínanie viacerých pohonov je možné


Použitie

Pre ventily Siemens typovej rady V...P45... k regulácií zo strany vody pre teplú a studenú vodu vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadení.
Pomocou nástavca ASK30 sa môžu použiť aj bývalé ventily Landis & Gyr VVG45..., VXG45... a X3i....

Viac informácií: