Pohony pre klapky a kohúty

SQL35.00 SQL85.00 SQL36E…

SQL35.00

Elektromotorické pohony

pre škrtiace klapky VKF46…, VKF46…TS

 • SQL35.00, SQL36E… prevádzkové napätie 230 V~, riadiaci signál 3-polohový

 • SQL85.00 prevádzkové napätie 24 V~, riadiaci signál 3-polohový

 • Menovitý uhol otočenia 90°

 • Rozšírenie funkcii s pomocným spínačom a potenciometrom

 • Ručné prestavenie a zobrazenie polohy

 • SQL36E… s vyhrievaním spínacieho priestoru k zabráneniu kondenzátu

 • SQL36E… vhodný k EN ISO 5211 spojovacím prírubám

 • SQL36E… variabilná doba nastavenia s prídavným modulom SEZ31.1


Použitie

Na uvedenie do činnosti škrtiacich klapiek VKF41…, VKF46…, VKF46…T v zariadeniach pre vykurovanie, vetrania a klimatizáciu, ako regulačné a uzatváracie armatúry.

Viac informácií:


SQK33.00 SQL33… SQL83.00

SQK33.00

Elektromotorické pohony

Pre otočné armatúry s 90°otočným uhlom

 • SQK33.00 prevádzkové napätie 230 V~

 • SQL33… prevádzkové napätie 230 V~

 • SQL83.00 prevádzkové napätie 24 V~

 • Riadiaci signál 3-polohový

 • Menovitý 90° uhol otočenia

 • Rozšírenie funkcii s pomocným spínačom a potenciometrom

 • Ručné prestavenie a zobrazenie polohy

 • Elektromotorický, reverzný


Použitie

Do vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadení na uvedeniu do činnosti škrtiacich klapiek VKF41…a trojcestných a štvorcestných kohútov VBF21…, VBG31…, VBI31…, VCI31 ako aj kohútov ostatných výrobcov (pozri «Kombinácie prístrojov»).

Viac informácií:


SQK34.00

SQK34…

Servopohon pro kohouty L&G

Provozní napětí střídavé 230 V, 3-polohové řízení elektromotorické, se jmenovitým úhlem otočení 90
°, vybavitelný 1 pomocným přepínačem.

Servopohon je přímo bez nástavce smontován a propojen s armaturou.

Přiřazení servopohonu k armatúrám výrobce "Landis & Gyr" je zřejmé z kapitoly "Přístrojové kombinace".

Použitie

Servopohon slouží k rímemu ovládaní (bez adaptéru) třícestných a štyřcestných kohoutů (směšovačů) typové řady Landis & Gyr ve vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízeních.

Viac informácií:


SAL..

SAL..

Elektromotorické pohony pre kohúty a škrtiace klapky

s 90° uhlom otočenia

 • SAL31.. prevádzkové napätie 230 V ~, 3- polohové ovládanie

 • SAL61.. prevádzkové napätie 24 V ~/js, spojité ovládanie 0…10 V, 4…20 mA, 0…1000 Ω

 • SAL81.. prevádzkové napätie 24 V ~ / js, 3- polohové ovládanie

 • SAL61.. so spätným hlásením polohy, s vynúteným ovládaním

 • S priamou montážou na kohúty a škrtiace klapky bez nastavovacích prác

 • S ručným ovládaním, indikáciou polohy a stavu (LED)

 • Voliteľne prídavné rozšírenie funkcií s pomocným spínačom, potenciometrom


Použitie

Pre uvedenie do prevádzky Siemens škrtiacich klapiek a kohútov typovej rady VKF41.. a VBF21.. ako regulačné a a uzatváracie armatúry v zariadeniach pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu.

Viac informácií: