Radiátorové ventily, minikombiventily a termostatické hlavice

RTN51, RTN71, RTN81

RTN51

Termostatické pohony

pre radiátorové ventily VDN…, VEN…, VUN…, VPD… a VPE…

 • Priame, bez pomocnej pracovnej energie

 • Kvalitný kvapalinový snímač s rýchlou odozvou na zmeny teploty miestnosti

 • Priama montáž bez nástroja pomocou presuvnej matice

 • Robustné, bezúdržbové, nehlučné

 • Voliteľne ochrana voči demontáži


Použitie

 • Pre radiátorové ventily Siemens VDN..., VEN... a VUN...

 • Pre ventily Siemens-MiniCombi (MCV) VPD… a VPE...

 • Pre radiátorové ventily firiem Heimeier, Cazzaniga, Oventrop M30 x 1,5, Honeywell-Braukmann, MNG a TA-Typ TBV-C (všetky bez adaptéra)

 • Pre radiátorové ventily s upevnením pohonu presuvnou maticou M30 x 1,5, menovitýpripojovací rozmer 11,6 ±0,3 mm a menovitý zdvih 1,5 mm (bez adaptéra)

 • Pre iné výrobky možno pohony použiť spolu s príslušnými adaptérmi AV... (pozri «Prehľad typov / príslušenstvo»)


Viac informácií:


VDN.., VEN..

VDN..

Radiátorové ventily

Typový rad DIN, pre dvojrúrkové vykurovacie zariadenia

 • Teleso z mosadze, matne poniklované

 • DN10, DN15 a DN20

 • Bez prednastavenia hodnôt kv

 • Závitové prípoje s vnútorným a vonkajším závitom Rp/R podľa ISO 7/1

 • Dodávka s ručným nastavovacím gombíkom / ochrannou krytkou

 • Možnosť osadenia termostatických hlavíc RTN…, elektrických pohonov SSA…, termopohonov STA… alebo elektronických regulátorov REH…


Použitie

Radiátorové ventily sa používajú v teplovodných vykurovacích zariadeniach na individuálnu reguláciu a obmedzenie teploty jednotlivých miestností alebo zón. Pracujú s termostatickými regulátormi radiátorov alebo s elektrickými pohonmi. Ich použitie sa doporučuje zásadne v miestnostiach s vplyvom cudzích zdrojov tepla alebo s rozdielnymi žiadanými hodnotami teploty.

Viac informácií:


VDN2… VEN2… VUN2…

VDN..

Radiátorové ventily

Typový rad NF, pre dvojrúrkové vykurovacie zariadenia

 • Teleso z mosadze, matne poniklované

 • DN10, DN15 a DN20 (VD…, VE…)

 • Integrované prednastavovanie hodnôt kv

 • Závitové prípoje s vnútorným a vonkajším závitom Rp/R podľa ISO 7/1

 • Dodávka s ručným nastavovacím gombíkom / ochrannou krytkou

 • Možnosť osadenia termostatických hlavíc RTN…, elektrických pohonov SSA…, termopohonov STA… alebo elektronických regulátorov REH…


Použitie

Radiátorové ventily sa používajú v teplovodných vykurovacích zariadeniach na individuálnu reguláciu a obmedzenie teploty jednotlivých miestností alebo zón. Pracujú s termostatickými regulátormi radiátorov alebo s elektrickými pohonmi. Ich použitie sa doporučuje zásadne vo všetkých miestnostiach, najmä však v prípade vplyvu cudzích zdrojov tepla alebo s rozdielnymi žiadanými hodnotami teploty.

Viac informácií:


VPD..., VPE...

VPE...

Ventily MiniCombi

Ventily vykurovacích telies s integrovanou reguláciou tlakového rozdielu pre dvojrúrkové vykurovacie zariadenia, konvektory s ventilátormi a chladiace stropy

 • Automatické obmedzenie prietoku pri všetkých prevádzkových podmienkach

 • Jednoduché dimenzovanie zariadenia bez bezpečnostných prídavkov

 • Bez potreby hydraulického vyregulovania

 • Úspora prídavných regulačných ventilov vetví

 • Bez rušivého hluku od prúdenia

 • Integrované prednastavenie hodnôt kv

 • Typový rad DIN- a NF, DN 10 a DN 15

 • Teleso z matne poniklovanej mosadze

 • Vnútorné a vonkajšie závitové prípoje Rp/R podľa ISO 7/1

 • Možnosť doplnenia termostatickými pohonmi RTN ..., termopohonmi STA ... , STS61a motorickými pohonmi SSA ....


Použitie

Ventily MiniCombi sa používajú v dvojrúrkových vykurovacích zariadeniach, u konvektorov s ventilátormi („fan-coil“) a u chladiacich stropov na individuálnu reguláciu a obmedzenie teploty jednotlivých miestností.
Ventily MiniCombi s integrovanou reguláciou tlakového rozdielu zaručujú pri akýchkoľvek prevádzkových podmienkach definované odovzdávanie tepla každým tepelným výmenníkom; ináč obvyklé regulačné ventily vetví na hydraulické vyregulovanie sa pritom stávajú zbytočnými.
Ventily MiniCombi sú v dôsledku integrovanej regulácie tlakového rozdielu vhodné najmä pre novostavby, na doplnenie problémových (ťažko vyregulovateľných) zariadení a pre sanovanie existujúcich zariadení. Ich použitie treba doporučiť vo všetkých miestnostiach, najmä v prípade cudzích zdrojov tepla alebo s rozdielnymi úrovňami teploty.

Viac informácií:


ADN..., AEN...

ADN...

Závitové prípoje spiatočkyradiátorov

pre 2- rúrkové vykurovacie zariadenia

 • Mosadzné teleso, matne poniklované

 • DN10, DN15 a DN20

 • Integrované prednastavenie hodnoty kv

 • Vnútorné a vonkajšie závitové prípoje Rp/R podľa ISO 7/1

 • Krytka na ochranu prednastavenia


Použitie

Závitové prípoje spiatočky radiátorov sa používajú v teplovodných vykurovacích zariadeniach na:

 • uzatváranie radiátorov pri ich údržbe alebo demontáži / výmene

 • škrtenie objemového prietoku na hydraulické vyrovnanie systémov s termostatickými ventilmi bez prednastavenia alebo s ručne ovládanými ventilmi.


Viac informácií: