Ventily so zdvihom 5,5mm

VVP459… VXP459… VMP459…

VVP459…

Priame a trojcestné ventily PN 16

 • Teleso z bronzu CC491K (Rg5)

 • DN 10…DN 40

 • kvs 0,25…25m3/h

 • Vonkajšie pripojovacie závity G...B podľa ISO 228/1 pre
  − Súprava šroubenia ALG… so závitovým pripojením (dodávané cez Siemens)
  − SERTO- závitové prípoje so zverným krúžkom SO 21… (cez špeciál. obchody)

 • Ručný nastavovač

 • Možnosť vybavenia elektromotorickými pohonmi SSB... alebo SSC...


Použitie

Vo vzduchotechnických a klimatizačných zariadeniach na reguláciu vodnej strany prístrojov na úpravu vzduchu v uzavretých obvodoch, napr. indukčné ohrievače, konvektory s ventilátormi, malé dohrievače a malé dochladzovače, použiteľné v
− dvojrúrkových systémoch s jedným tepelným výmenníkom na vykur. a chladenie
− štvorrúrkových systémoch s dvomi oddelenými tepelnými výmenníkmi na vykurovanie a chladenie.

Vo vykurovacích zariadeniach v uzavretých obvodoch vykurovacích zón ako napr.
− pre etážové vykurovanie
− pre byty
− pre jednotlivé miestnosti

Viac informácií:


VVG44...

VVG44...

Priamy ventil PN 16 s vonkajším závitom

 • Teleso červený bronz CC491K (Rg5)

 • DN 15...DN 40

 • kvs 0,25...25 m3/h

 • Pripojenia s vonkajším závitom s plochým tesnením G…B podľa ISO 228/1

 • Súprava šroubenia ALG…2 so závitovým pripojením dodáva Siemens

 • Ručné nastavenie pomocou namontovaného otočného kolieska

 • Možnosť vybavenia s motorickými pohonmi SQS...


Použitie

 • V malých a stredných vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach alebo regulačný a uzatvárací ventil.

 • Len pre uzavreté okruhy.


Viac informácií:


VXG44...

VXG44...

Trojcestný ventil s vonkajším závitom, PN 16

 • Teleso s červeného bronzu CC491K (Rg5)

 • DN 15...DN 40

 • kvs 0,25...25 m3/h

 • Závitové pripojenia s vonkajším závitom s tesnením G…B podľa ISO 228-1

 • Súprava šroubenia ALG.. so závitovým pripojením dodáva Siemens

 • ručné prestavenie pomocou namontovanej otočnej hlavici

 • možnosť vybavenia s motorickými pohonmi SQS... .


Použitie

 • V malých až stredných vykurovacích, vzduchotechnických a klimatizačných zariadeniach ako regulačný ventil, pre funkcie «zmiešavanie» alebo «rozdeľovanie».

 • Len pre uzatvorené zmiešavacie okruhy.


Viac informácií:


VVG55...

VVG55...

Priamy ventil PN25 s vonkajším závitom

 • Teleso červený bronz CC491K Rg5

 • DN15 ... 25 mm (½" ... 1")

 • kvs 0.25 ... 6.3 m3/h

 • zdvih 5.5 mm

 • dodávajú sa súpravy šroubenia ALG... so závitovými pripojeniami ALS... s návarkami od Siemens

 • osadiť sa dajú pohonmi motorickými SQS


Použitie

V CZT a vykurovacích zariadeniach ako regulačný, bezpečnostný uzatvárací ventil podľa DIN 14597. Len pre uzavreté okruhy.

Viac informácií: