Systém pre riadenie budov INTEGRAL

Headline

INTEGRAL RS je riadiaci a regulačný systém, združujúci rad voľne programovateľných podstaníc - regulátorov, nazývaných RS moduly.

Tie sa delia na tri rady:

  • RSM - modulárny systém s vysokou flexibilitou, periféria sa pripojujú cez svorkové moduly, 16 až 48 V/V;

  • RSC - kompaktné podstanice pre zapojenia so štandardnými vstupnými a výstupnými signálmi, 32 až 48 V/V;

  • RSA - malé podstanice (9 až 16 V/V).


Všetky podstanice sú vzájomne softwarovo kompatibilné a ich súčasťou je rozhranie (RS bus) pre pripojenie na zbernici. Podstanice spolu vzájomne komunikujú a môžu si vymieňať údaje. Cez rozhranie (NITEL, NICO) je možná komunikácia s riadiacimi systémami budov DESIGO Insight, MS2000 a TS1500.