Systém pre riadenie budov UNIGYR

UNIGYR je voľne programovateľná procesná podstanica pre riadiace, regulačné a kontrolné úlohy v zariadeniach pre riadenie budov so zameraním na oblasť vykurovania, vetrania a klimatizácie (VVK).

Disponuje miestnym ovládaním kariet s optickým rozpoznaním stránok, možnosťou pripojenia oddelených I/O modulov pomocou zbernice P-Bus a prídavným komunikačným modulom pre komunikáciu:

  • s BLN (Building Level Network),

  • s FLN (Floor Level Network), resp.

  • s LONLonMark (Local Operating Network) pomocou rozhrania NIDES.RX,

  • s modemom (variant modulu s dodatočnou prípojkou pre modem alebo tlačiareň).


Je možné vygenerovať 50 až 140 I/O bodov.

Viac informácií

Školenie projektantov Unigyr / Visonik (pdf)

Montážna a inštalačná príručka Unigyr (pdf)