Komplexné integrované riešenia

Pre každú budovu máme individuálne riešenie. Ponúkame komplexné riešenia, systémy a služby pre efektívne riadenie budov, ako aj systémy individuálneho riadenia miestností (systémy IRC regulácie - riadenie teploty, chladenia, svietidiel, žalúzií a pod.)

Špecializujeme sa na oblasť zabezpečenia energetickej efektívnosti, optimálneho komfortu, ekologickej a bezproblémovej prevádzky budov a priemyselných objektov.

Špičkové výrobky, dlhoročné skúsenosti, odborné a užívateľské znalosti nám vytvorením inovatívnych a atraktívnych riešení umožňujú prejsť z vízie inteligentnej budovy k realite.

Priama integrácia tretích systémov

  • Naši zákazníci prirodzene očakávajú zo svojích investícií do technológií budov maximálny zisk. Preto naša spoločnosť volí spoluprácu s vybranými partnermi, známymi odborníkmi vo svojom obore. S týmito partnermi máme spoločný záujem - zlúčiť najlepšie výrobky a systémy rôznych oborov a získať riešenia výnimočnej hodnoty. Na celom svete je logo Desigo easylink známkou partnerstva medzi firmou Siemens a výrobcami technického zariadenia budov.

  • Naša spoločnosť má vždy snahu podpodorvať zákaznícke integrované riešenia a koordinuje integráciu všetkých cudzích výrobkov a služieb. Preto sa naši zákazníci môžu spoľahnúť na bezchybné prepojenie jednotlivých prvkov, subsystémov alebo celých systémov. Je to jediná cesta, ako zabezpečiť plnú funkčnosť optimálneho výkonu integrovaného systému riadenia budovy.

  • Sústredením a metodickým používaním štandardných technológií je pripojenie do systému v rámci programu easylink ľahké a cenovo prijateľné i pre cudzie systémy. Riadiaci systém DESIGO je a ostane otvorený pre všetky systémy, či už je to protipožiarna ochrana, zabezpečovací systém, osvetlenie, kontrola prístupu alebo zbernica porúch.


Spolupráca s cudzími programami a výmena dát

  • Naše nové systémy sú založené na rade technologických štandardov (Active X, DCOM, OLE), používajú štandardné formáty (MS Acces) a ľahko sa inštalujú na štandardných PC bez prídavných hardwarových komponentov. Tak sa stávajú priamou súčasťou moderného kancelárskeho prostredia.

  • Používanie štandardných rozhraní a radičov dovoľuje ľahké väzby cudzích programov priamo na riadacej úrovni alebo prácu s celými súbormi systému napríklad cez ODBC (Open Database Connectivity). Pomocou DDE (Dynamic Data Exchange) je možné priebežne čítať dáta napríklad do tabuľkových programov, ako je MS Excel, a tým vytvárať a ukladať grafy a tabuľky.