Sinorix al-deco STD – lokálna požiarna ochrana obrábacích strojov

Systém Sinorix N2 ▪ Ar ▪ CO2 zahrňuje dlhoročné know-how spoločnosti Siemens v oblasti integrovaných riešení od jedného dodávateľa – od posúdenia rizika, návrhu systému, jeho inštaláciu, uvedenie do prevádzky až po údržbu. Systémy Sinorix N2 ▪ Ar ▪ CO2 využívajú čisté prírodné plyny, rovnako ako moderné technológie zabezpečujúce rýchle a spoľahlivé hasenie bez nežiaducich vplyvov na životné prostredie. Okrem toho, riešenia s prírodnými plynmi môžu byť vďaka vysokej flexibilite presne prispôsobené konštrukcii stavby, požiadavkám zákazníka a požiarnym rizikám.

  • Riešenie rizika požiaru na mieru

  • Najvyššia prevádzková bezpečnosť bez potreby zdroja elektrickej energie

  • Efektívna požiarna ochrana s patentovaným požiarnym čidlom

  • On-line monitoring a aktivácia alarmu v prípade požiaru

  • Komplexný monitoring s nahrávkami bezpečnostných dát

  • Dostupnosť dát cez rozhranie USB

  • Možnosť obnovenia prostredníctvom operátora po požiari

  • Bezpečnosť vďaka CE zhode a TÜV testovaniu