Sinorix CDT ─ stabilné hasiace zariadenie s dusíkom a konštantným vypúšťaním plynu

Systém SinorixTM CDT (Constant Discharge Technology) zabezpečuje účinné hasenie bez pretlakových špičiek. Vďaka tejto unikátnej technológii, patentovanej spoločnosťou Siemens a certifikovanou skúšobňouVdS, je dusík do priestoru vypúšťaný pod konštantným tlakom. Konštantné vypúšťanie umožňuje v porovnaní s konvenčnými zariadeniami znížiť dimenzovanie potrubí, ako aj plochu pretlakových klapiek až o 70%. Preto je Sinorix CDT vhodný najmä na ochranu tých vnútorných priestorov, kde je ťažké realizovať veľké pretlakové klapky z dôvodu stavebnej dispozície. Sinorix CDT využíva čistý dusík – prírodný plyn, ktorý je prijateľný pre životné prostredie a po hasení nezanecháva žiadne zvyšky a produkty z rozkladu hasiacej látky.

  • Riešenie na mieru z jedného zdroja, od hodnotenia rizík po údržbu

  • Ventil patentovanej technológie Siemens a schválený VdS

  • Zníženie pretlaku klapky až o 70 percent

  • Nižšie náklady na hardvér

  • Ekologicky šetrný a bezpečný pre ľudí - vďaka použitiu dusíka