Sinorix H2O Gas – stabilné hasiace zariadenie na báze kombinovanej technológie vody a plynu

Systém Sinorix H2O Gas optimálne chráni pred požiarom osoby, hodnoty a životné prostredie. Siemens ponúka integrované riešenie od jedného dodávateľa - od posúdenia rizika, návrhu systému, jeho inštaláciu, uvedenie do prevádzky až po údržbu. Systém Sinorix H2O Gas využíva vysoko efektívnu kombináciu dvoch prírodných hasiacich látok. Takéto riešenie poskytuje vyššiu účinnosť a spoľahlivosť hasenia ako konvenčné systémy bez následných škôd spôsobených hasením.

  • Riešenie na mieru z jedného zdroja, od hodnotenia rizík po údržbu

  • Ideálne riešenie pre tlejúce a hlboké požiare

  • Spoľahlivé hasenie, prevencia opätovného požiaru

  • Škálovateľné od malých až po veľké viac oblasťové systémy

  • Možnosť použitia štandardných pozinkovaných oceľových sietí

  • Spustenie do 120 sekúnd

  • Hasenie za zlomok tohto času