Sinorix H2O Jet – stabilné hasiace zariadenie s vodnou hmlovinou

Systém Sinorix H2O Jet využíva ako hasiacu látku vodu a je založený na skúsenosti a odbornosti spoločnosti Siemens. Okrem pokrokovej technológie systém zahrňuje posúdenie rizika, návrh systému, jeho inštaláciu, uvedenie do prevádzky a údržbu. Sinorix H2O Jet účinne pomocou nízkotlakovej technológie dostane pod kontrolu alebo aj uhasí rýchlo sa šíriaci otvorený oheň. Unikátna dvojfázová technológia vytvára veľmi jemné vodné kvapky s maximálnym chladiacim účinkom. Okrem toho takéto riešenie neškodí ľuďom ani životnému prostrediu.

  • Nízkotlakový systém dosahuje rovnakú účinnosť ako vysokotlakový systém

  • Použitie SinorixTM CDT pre neustále záplavovanie

  • Unikátna technológia dvojfázového prúdenia používa zmes vody a plynu na výrobu jemných vodných kvapôčok

  • Inovatívne trysky pre ochranu objektu patentované spoločnosťou Siemens

  • Možnosť použitia jednoduchých pozinkovaných rúr

  • Neškodný pre človeka a životné prostredie