„Silent nozzle“

Bezpečná prevádzka HDD pri použití plynových stabilných hasiacich zariadení

Súčasná spoločnosť je čoraz viac závislá od dátových, riadiacich a telekomunikačných technológií s vysokou koncentráciou dát  a operácií. Bezpečnosť a efektívnosť ich prevádzky sa preto stáva kľúčová. 

Z technického hľadiska predstavujú dátové, riadiace a telekomunikačné centrá vysoké požiarne zaťaženie (vysoké príkony elektrických zariadení, elektrické inštalácie v zdvojených podlahách a stropoch).

Efektívna ochrana vyžaduje skorú a spoľahlivú detekciu požiaru kombinovanú s účinným stabilným hasiacim zariadením. V prípade dátových, riadiacich a telekomunikačných centier nie je vždy možné zabezpečiť rýchle a dokonalé uhasenie vznikajúceho požiaru  prostredníctvom obslužného personálu alebo zásahových jednotiek. Častým dôvodom býva bezobslužná prevádzka alebo sťažený prístup do chránených priestorov (zdvojené podlahy a stropy, uzatvorené elektrické rozvádzače a pod.). Preto sa v takýchto  prípadoch veľmi často používajú automatické plynové stabilné hasiace zariadenie.

V roku 2009 boli prvýkrát zistené možné negatívne vplyvy vypúšťania hasiaceho plynu na prevádzku HDD. Uvedené zistenia súvisia so zvyšujúcou sa kapacitou HDD. V najhoršom prípade môže dôjsť až k poškodeniu HDD a strate dát.  Keďže ani v odborných kruhoch nebola presne známa príčina, v prvom rade bolo nutné nájsť odpoveď na túto vážnu otázku. Vývojové centrum spoločnosti Siemens, zamerané na stabilné hasiace zariadenia,  sa rozhodlo vykonať podrobný výskum s množstvom testov a nájsť správnu odpoveď. 

Viac informácií nájdete v priloženom pdf súbore.

19. 9. 2013 | Author: Name