Sinorix 1230 – stabilné hasiace zariadenie s chemickým hasiacim plynom Novec 1230

Systém Sinorix 1230 je najnovším systémom s chemickým hasiacim plynom, ktorý užívateľovi poskytuje širokú škálu výnimočných vlastností a výhod. Takéto integrované riešenie od jedného dodávateľa zahrňuje všetko - od posúdenia rizika, návrhu systému, jeho inštaláciu, uvedenie do prevádzky až po údržbu. Systém Sinorix 1230 je založený na dlhodobo udržateľnej technológii, ktorá zabezpečuje spoľahlivé hasenia bez nežiaducich vplyvov na životné prostredie, najmä na globálne otepľovanie. Technológia Siemens s pracovným tlakom 42 barov šetrí priestor a poskytuje maximálnu flexibilitu návrhu.

 

  • Integrované riešenie z jedného zdroja, od hodnotenia rizík po údržbu

  • Optimálna ochrana elektrických a elektronických zariadení

  • Rýchly, bezpečný a šetrný k životnému prostrediu

  • Najvyššia hasiaca účinnosť a flexibilita v strojárstve