Sinorix – pokrokové stabilné hasiace zariadenia robia požiar nereálnym

Systém Sinorix zahrňuje široký rozsah riešení, ktoré sú určené na ochranu miestností a lokálne hasenie s prírodnými alebo chemickými hasiacimi plynmi, ako aj vodnou hmlovinou. Riešenia sú prispôsobené Vašim podmienkam, rizikám požiaru, ako aj predpisom a Vašim požiadavkám tak, aby optimálne zabezpečili kontinuitu Vášho podnikania a procesov. Okrem toho zahrňujú posúdenie rizika, návrh systému, jeho inštaláciu, uvedenie do prevádzky a údržbu.

Spoločnosť Siemens poskytovala riešenia požiaru už pred 100 rokmi

Pred sto rokmi spoločnosť Siemens nainštalovala jeden z prvých automatizovaných CO ₂ hasiacich systémov. Základná myšlienka stabilného hasiaceho zariadenia zostáva v platnosti aj dnes: vzájomná prepojenosť detekcie požiaru a technológie hasenia. Tieto technológie sú neustále vo vývoji a so spoločnosťou Siemens aj naďalej zohrávajú vedúcu pozíciu na trhu.