Kontakty

Všeobecný kontakt

Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK 841 04 Bratislava
Tel.: (+421 2) 59 68 11 15
E-mail: kontakt.sk@siemens.com
www.siemens.sk

Personálny útvar

Lamačská cesta 3/A, P.O.Box 60
841 01 Bratislava
hr.sk@siemens.com

Kontakt pre médiá

Monika Orbanová
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK 841 04 Bratislava
Telefón: +421 (2) 5968-2161

Monika.Orbanova@siemens.com

Parkovanie v Bratislave pre návštevy / Parking


Vyhradené parkovisko v Bratislave pre návštevy je na -3 poschodí.


Pobočky

Pobočka Košice

Siemens s.r.o.
Tr. SNP č. 37
SK 040 11 Košice 11
Tel.: (+421 55) 79 54 811
Fax: (+421 55) 79 54 833

Pobočka Žilina

Siemens s.r.o.
Framborská 58
SK 010 01 Žilina

Divízie

Gas and Power (GP)

Tel.: +421 (02) 59 68 26 01 
www.siemens.sk/energetika

Smart Infrastructure (SI)

Tel.: (+421 2) 59 68 31 02
Fax: (+421 2) 59 68 31 15
www.siemens.sk/technologie-budov

Digital Industries

Projektové riešenia Tel.: (+421 2) 59 68 52 42
Produkty Tel.: (+421 2) 59 68 24 01
www.siemens.sk/automatizacia

Oblasť Healthcare

Imaging & Therapy Systems, Clinical Products

Tel.: (+421 2) 59 68 25 01
Fax: (+421 2) 59 68 52 50
www.siemens.sk/healthcare

Diagnostics

Tel.: (+421 2) 59 68 25 21
Fax: (+421 2) 59 68 52 58
www.siemens.sk/diagnostics


Ostatné spoločnosti skupiny Siemens

Siemens Convergence Creators, s.r.o.

Dúbravská cesta 4
SK 845 37 Bratislava
Tel.: (+421 2) 59 70 40 01
Fax: (+421 2) 59 70 41 10
info-cvc.sk@siemens.com

Siprin, s.r.o.

Lamačská cesta 3/A
SK 841 04 Bratislava
Tel.· (+421 2) 59 68 36 60
Fax: (+421 2) 59 68 36 85
siprin.sk@siemens.com
www.siprin.sk

SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o.

Lamačská cesta 3/A
SK 841 04 Bratislava
Tel.: (+421 2) 59 68 56 56
sat.bva@sat-automation.com
www.sat.sk

OEZ Slovakia, spol. s r.o.

Rybničná 36 c
SK 831 07 Bratislava
Tel.: (+421 2) 49 21 25 11
Fax: (+421 2) 49 21 25 25
oez.sk@oez.com
www.oez.sk

Siemens Mobility s.r.o.

Tel.: (+421 2) 59 68 27 51
Fax: (+421 2) 59 68 27 52
www.siemens.sk/doprava
www.siemens.sk/verejne-osvetlenie

Regional Compliance Officer

Dajana Suchánková
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
SK 841 04 Bratislava
Telefón: +421 (02) 5968 2130
Dajana.Suchankova@siemens.com