O nás

Siemens na Slovensku

Spoločnosť Siemens s.r.o. tvorí 6 divízií, ktoré patria k trhovým lídrom v v oblastiach elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie. Predaj produktov a riešení, projektovanie, servis a ďalšie služby v segmentoch priemyslu, energetiky a miest a infraštruktúry predstavujú divízie Digital Factory, Process Industries and Drives, Power and Gas, Power Generation Services, Energy Management,  Building Technologies.

Skupinu Siemens na Slovensku tvorí 6 spoločností: Siemens s.r.o., Siemens Healthcare s.r.o., Siprin, s.r.o., SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o., OEZ Slovakia, spol. s r.o a Siemens Mobility s.r.o.

Fakty a čísla

Siemens s.r.o.

dátum založenia:

6. apríl 1993

vlastníci:

Siemens AG Österreich
Siemensstrasse 88 - 92 Wien

konatelia:

Ing. Vladimír Slezák
Mag. Daniela Armano-Wallner

sídlo spoločnosti:

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

registrácia:

Okresný súd Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 4964/B
výpis z obchodného registra SR

IČO:

31 349 307

IČ DPH (VAT Nr.):

SK2020295244

bankové spojenie:

Tatra banka a. s.
číslo účtu: EUR: 2629040041/1100
IBAN: SK68 1100 0000 0026 2904 0041
SWIFT: TATR SK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s.
číslo účtu: 1423039032/1111
IBAN: SK36 1111 0000 0014 2303 9032 SWIFT: UNCR SK BX

počet zamestnancov ( k 30. septembru 2016)

890 zamestnancov

obrat spoločnosti ( v obchodnom roku 2015/2016)

183 mil €

Certifikáty

STN EN ISO 9001

STN EN ISO 14001