Close share layer

Zdieľajte túto stránku on...

Sociálne siete

Sociálne siete Siemens
Facebook
Twitter
Youtube

Aplikácia Siemens Explorer

Sociálne siete Siemens

Aplikácia vás oboznámi so Siemens produktami a riešeniami v hlavných technologických oblastiach v modelovom meste: elektrárne, vodné hospodárstvo, nemocnice a oveľa viac.

Vďaka výnimočnej inovatívnej sile, celosvetovej pôsobnosti a schopnosti nachádzať riešenia, ktoré sú v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, sme schopní nachádzať odpovede na najťažšie otázky súčasnosti.

Aktuality


15. mája 2018

15. ročník súťaže mladých elektrotechnikov vyhral študent z Trvdošína s návrhom výrobno-baliacej linky

Víťazom 15. ročníka celoslovenskej súťaže Siemens Young Generation Award (SYGA), ktorá vyvrcholila finálovým dňom na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, sa stal Juraj Kekelák zo Spojenej školy v Tvrdošíne.Témy


8. decembra 2016

Dominanta v centre Mníchova

Nové mníchovské sídlo vedenia spoločnosti Siemens je jedným z najmodernejších a „najzelenších“ kancelárskych komplexov na svete.