Tools

Siemens SlovenskoSiemens Slovensko

Hlavné témy

Naše technické znalosti, komplexné portfólio a dlhoročné skúsenosti pomáhajú propagovať trvalo udržateľnú budúcnosť po celom svete. Nájdite podrobné informácie v oblastiach IT, priemyslu, a energetiky.

Ingenuity for life

Už takmer 170 rokov hľadáme spôsoby, ako zlepšovať život v mnohých oblastiach. Vďaka nášmu nadšeniu pre technológie nastavujeme štandardy a vytvárame udržateľné hodnoty - pre našich zákazníkov, spoločnosť a pre každého jednotlivca. Zakladateľ našej spoločnosti, Werner von Siemens, by to nazval vynaliezavosť. Dnes to nazývame Ingenuity for lifeBudúcnosť výroby

Digitalizácia dramatickým spôsobom mení výrobný proces. Procesné aj diskrétne odvetvia čerpajú výhody z bezproblémovej integrácie údajov z vývoja produktov, výroby a dodávateľského reťazca. Vďaka tomu dokážu výrobcovia flexibilne reagovať na špecifické potreby svojich zákazníkov.Inteligentná infraštruktúra

Snímače, softvér a kontrolné systémy sú charakteristickými znakmi inteligentnej infraštruktúry: plynulejšia premávka, znižovanie spotreby energie, ochrana životného prostredia a zabezpečenie, že mestá sú atraktívnejšími miestami na život aj podnikanie.
Udržateľná energia

Obytné aj kancelárske priestory, priemyselné komplexy aj prepravné systémy - všetky sú závislé na účinných dodávkach bezpečnej a čistej energie. Dnešné trhy s energiou sa rýchlo menia, čo je výsledkom snáh na dosiahnutie zníženia našej závislosti na fosílnych palivách a zvýšenie obnoviteľných zdrojov energie. Alternatívne obchodné modely a inovatívne technológie sú preto nevyhnutne dôležité na úspešný prechod k novej energetike.