Digitálny certifikát (Digital ID)

Siemens poskytuje digitálne certifikáty zamestnancom, obchodným partnerom a webovým stránkam Siemens (tzv. Digitálna ID) podľa ustanovení

"Public Key Infrastructure Disclosure Statement"

Nasledujúce nižšie uvedené dokumenty (v anglickom jazyku) Siemens Public Key Infrastructure ( "PKI") možno na požiadanie získať na kontaktnej adrese uvedenej v "Public Key Infrastructure Disclosure Statement".

 • Certification Practice Statement ( "CPS") "z:
  - Siemens Business Services Root Certification Authority ( "SBS");
  - Siemens Issuing Certification Authority (ies) ( "CA (s)")

 • "Certificate Policy (" CP ")" pre:
  - interná "Siemens Community" ( "CP 1") a
  - externý "Known Business Partner Community" ( "CP 2")

 • "Acronyms and Definitions for CPS and CP"

 • Vzorová zmluva "Certificate Usage and Electronic Transaction Agreement with Known Business Partner for Siemens Issuing CA-Issued Certificates" (s povinnosťami pre užívateľov oboch zmluvných strán, ktoré sa spoliehajú ako na držiteľa certifikátu Siemens ( "Subscriber"), tak i na certifikáty Siemens ( "Relying Party")).

 • Vzorová zmluva "Relying Party Agreement" (s povinnosťami pre užívateľov obchodného partnera, ktorí sa spoliehajú na certifikáty Siemens (iba Relying Party, žiadny Subscriber)).

 • Ďalšie použiteľné politiky vrátane politík pre prvotné vytvorenie Siemens Issuing CA 's "CA001" a "CA001 (2002)".

Klauzula o vylúčení a obmedzení zodpovednosti

Pokiaľ nie je v aplikovateľnej dohode s Authorized Relying Party alebo s niektorým Subscriber uvedené inak, je vylúčená zodpovednosť za vecné a právne nedostatky a je vylúčená akákoľvek zodpovednosť Siemens Issuing CA (s) ohľadom funkčnosti, vytvorenia, použitia, platnosti, alebo správnosti certifikátov Siemens vrátane v certifikáte Siemens uvedenej identity osoby alebo jej splnomocnenia zastupovať Siemens, - s výnimkou úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti.

Certifikáty Siemens Certification Authorities

Siemens poskytuje nasledujúce ocenenia Siemens Issuin (CA) s k stiahnutiu _

 • Siemens Business Services Trust Center Root-CA V1.1.1
  platí od 17. 06. 2003 do 17. 06. 2015
  odtlačok certifikátu:
  (SHA-1) 206F 31ED 2722 6154 4710 CD19 4B34 6A48 207B 53EB

 • Siemens Root CA for Special Purposes
  platné od 19.12.2007 do 19.12.2019
  odtlačok certifikátu:
  (SHA-1) 7C 7D FA 93 0D 08 41 62 4A 73 64 60 C3 7A 48 1A E1 8A 3A

 • Siemens Issuing CA Class EE
  platné od 25.05.2006 do 24.05.2012
  odtlačok certifikátu:
  (SHA-1) 3298 536D 7B46 CCE4 F5FB 9E6D 8153 F773 0539 1005

 • Siemens Issuing CA Class EE Auth
  platné od 15.05.2008 do 15.05.2014
  odtlačok certifikátu:
  (SHA-1) C1 3F C2 AA 2C 2B D2 DC 82 CA F6 E1 E9 EE B8 2E B7 BD E0 F3

 • Siemens Issuing CA Class MP
  platné od 19.12.2007 do 19.12.2013
  odtlačok certifikátu:
  (SHA-1) 77 7E DD 2F 21 90 3C B1 3D 37 A5 79 EF 53 0A 4D F9 4C 4A 33

 • Siemens Issuing CA Class CS
  platné od 09.06.2009 do 09.06.2015
  odtlačok certifikátu:
  (SHA-1) 9D 17 93 15 09 DE A2 2C B9 1E 99 9F E5 46 E5 D6 CF 29 2D 37

 • Siemens Trust Center Root-CA V2.0
  platné od 17.01.2011 do 17.01.2023
  odtlačok certifikátu:
  (SHA-1) f9 5b e7 8f e 9 4b cf 14 d5 b8 4f 33 7e ec 67 c0 c9 d8 36 5d

 • Siemens Issuing CA EE Auth 2011
  platné od 17.01.2011 do 17.01.2017
  odtlačok certifikátu:
  (SHA-1) 58 21 b3 3d b7 a1 55 58 bb 2e 7a 42 d6 59 dc 32 10 a8 59 e7

 • Siemens Issuing CA EE Enc 2011
  platné od 17.01.2011 do 17.01.2017
  odtlačok certifikátu:
  (SHA-1) d6 db e 9 c6 b7 f7 21 04 3d 57 c0 09 da c5 ieb 01 31 ef 7a 3c

 • Siemens Issuing CA Multipurpose 2011
  platné od 17.01.2011 do 17.01.2017
  odtlačok certifikátu:
  (SHA-1) a8 e1 3e b1 51 38 72 8b 2d 97 7d 15 d3 b9 05 cf 5b 43 a3 c3

 • Siemens Issuing CA Medium Strength Authentication 2011
  platné od 17.01.2011 do 17.01.2017
  odtlačok certifikátu:
  (SHA-1) c6 3b 90 76 d5 ec 1a a5 b9 b0 2e d2 d9 c4 7d 9d 84 74 2e 30

  Okrem toho budú všetky potrebné certifikáty ponúkané v balíčku

 • Hierarchia certifikátu Siemens CA

  obsahuje

  Siemens Business Services Trust Center Root-CA V1.1.1
  Siemens Root CA for Special Purposes
  Siemens Issuing CA Class EE
  Siemens Issuing CA Class EE Auth
  Siemens Issuing CA Class EE Enc
  Siemens Issuing CA Class Internet
  Siemens Issuing CA Class MP
  Siemens Issuing CA Class CS
  Siemens Trust Center Root-CA V2.0
  Siemens Issuing CA EE Auth 2011
  Siemens Issuing CA EE Enc 2011
  Siemens Issuing CA Multipurpose 2011
  Siemens Issuing CA Medium Strength Authentication 2011

Možnosti importu certifikátov Siemens Certification Authorities nájdete v návodoch k príslušným aplikáciám (Web-Browser, E-Mail Client, atď.).

Zoznamy blokovaných certifikátov

Siemens poskytuje nižšie uvedené zoznamy blokovaných certifikátov ( "Certification Revocation Lists, CRL (s)") k stiahnutiu

Stiahnutie CRL (s) (z každého zdroja) je podmienené súhlasom s
"Siemens Public Key Infrastructure Disclosure Statement"

Verejný zoznam certifikátov

Siemens prevádzkuje verejný zoznam adresárov ( "Certificate Repository"), v ktorom sú uložené certifikáty Siemens PKI. Verejný zoznam certifikátov je k dispozícii na internete s cieľom umožniť výmenu bezpečných emailov so Siemensom.

Použitie certifikátov Siemens (vrátane stiahnutia z verejného zoznam certifikátov) je podmienené súhlasom s
"Siemens Public Key Infrastructure Disclosure Statement".

Verejný zoznam certifikátov ponúka Online vyhľadávač k certifikátom Siemens. Aby bolo možné získavať certifikáty zo zoznamu, musí byť tento konfigurovaný ako zoznam LDAP v použitom programe pre šifrovanie emailov.

V nasledujúcich dokumentoch nájdete užívateľské návody na šifrovanie emailov so Siemensom v Outlooku s detailným postupom, ako sa toto deje v Outlooku pomocou integrovanej šifrovacej funkcie.

Prístup

Názov domény

IP adresa

Port

Základ vyhľadávania

Siemens

cl.siemens.com

194.138.20.37

389

O = Trustcenter

Autentifikácia s PKI Siemens

Certifikáty PGP v zozname certifikátov:

Zoznam certifikátov obsahuje aj certifikáty Siemens PGP. Možno ho používať so všetkými PGP programy, ktoré podporujú LDAP.

European Bridge CA

Siemens je členom European Bridge CA.

European Bridge CA prevádzkuje virtuálnu adresárovú službu. Pomocou tejto služby možno získať certifikáty účastníkov z rôznych firiem. Za týmto účelom sú LDAP dotazy z Bridge CA presmerované na adresárové služby zapojených organizácií. Verejný zoznam certifikátov Siemens PKI možno takto pýtať.

European Bridge CA poskytuje Online vyhľadávač certifikátov. Tu nájdete tiež všetky certifikáty Siemens, ak zadáte kompletné a kvalifikovanú emailovú adresu. Aby bolo možné použiť zoznam Bridge CA, musí byť tento konfigurovaný ako zoznam LDAP v použitom programe pre šifrovanie emailov.

Prístup

Názov domény

IP adresa

Port

Základ vyhľadávania

EBCA

dir.ebca.de

92.51.158.6

389

 o=ebca