Tools

Siemens SlovenskoSiemens Slovensko

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Profesionál s praxou už po strednej škole

Dni otvorených dverí

Príďte sa pozrieť ako to vyzerá na škole, kde môžete študovať a zároveň zarábať.


Duálne vzdelávanie

Unikátna príležitosť pre deviatakov, ktorých baví technika, sú remeselne zruční a radi získavajú nové vedomosti a skúsenosti.

Duálne vzdelávanie znamená úzke prepojenie vzdelávania na strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. V Duálnej Akadémii sa žiaci budú stretávať s najmodernejšími technológiami v automobilovom priemysle a so špičkovým pracovným prostredím.

Skupina Siemens na Slovensku prostredníctvom spoločnosti SIPRIN, s.r.o. v roku 2016 vstúpila do systému prípravy budúcich zamestnancov formou duálneho vzdelávania. Už dnes aj “naši” študenti odboru mechanik elektrotechnik spoznávajú výhody štúdia na Duálnej akadémii:


 • silné zameranie na praktické vyučovanie (70 %), kombinované s teoretickým (30 %)

 • praktické vyučovanie sa uskutočňuje v novej tréningovej hale Duálnej akadémie, kde sa žiaci učia pracovať s najmodernejšími technológiami

 • príplatok za produktívnu prácu a podnikové štipendium

 • možnosť ubytovania na internáte

 • doprava do miesta vzdelávania s príspevkom od zamestnávateľa

 • po úspešnom ukončení štúdia garancia pracovného miesta v SIPRIN, s.r.o.

 • po ukončení štúdia – výučný list, maturitné vysvedčenie a medzinárodne platný dvojjazyčný nemecký certifikát odbornej spôsobilosti

 • aktívna výučba cudzích jazykov (nemčina, angličtina)

 • stravovanie počas praktického vyučovania s príspevkom zamestnávateľa

 • bezplatné pracovné pomôcky a pracovný odev


8 nových prvákov v školskom roku 2017/2018

V školskom roku 2017/18 privítame opäť ôsmich prvákov, ktorí sa budú vzdelávať v odbore mechanik elektrotechnik a nájdu budúce uplatnenie v Siemense. Žiak uzatvára so zamestnávateľom učebnú zmluvu a zmluvu o budúcej pracovnej zmluve. Zamestnávateľ zodpovedá za celé praktické vyučovanie a znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou. Štúdium na Duálnej akadémii je tak bezplatné.

Spoznajte bližšie Vášho budúceho zamestnávateľa

Spoločnosť SIPRIN,s.r.o. bola založená v r.1999 a je 100% dcérskou spoločnosťpo koncernu Siemens na Slovensku. SIPRIN poskytuje riešenia a služby v oblasti priemyselnej automatizácie a Technologickej údžby pre oblasť priemyslu. Svoje aktivity realizuje doma aj v zahraničí.


Ťažiskom aktivít inžinieringu ED je:

 • tvorba  riešení v oblasti priemyselnej automatizácie

 • SW-Inžiniering - programovanie a parametrizácia riadiacich systémov , nadradených systémov, vizualizácii , priemyselnej komunikácie a pod.

 • HW-Inžiniering - tvorba projektov ASRTP , MaR ,  Elektro

 • uvádzanie systémov do prevádzky

 • záručný a pozáručný servis

 • školenie špecialistov, technikov a pracovníkov údržby na automatizačné systémy spoločnosti Siemens


Oddelenie údržby MD poskytuje služby technologickej údržby výrobných liniek a zariadení priemyselných podnikov:

 • tvorba konceptu

 • komplexná údržba (plánovanie, preventívna údržba, inšpekcia, korektívna údžba, analýzy procesov)

 • opravy strojov a zariadení

 • materiálovo-technické zabezpečenie

 • manažment skladového hospodárstva

SIPRIN, s.r.o. stavia na medzinárodnom pôsobení koncernu Siemens. Aktívne sa zúčastňuje na vývoji, nasadzovaní produktov, vlastných riešení a riešení koncernu Siemens na Slovensku a v zahraničí. Našou víziou je byť dlhodobo najsilnejšou spoločnosťou na Slovensku v oblasti priemyselnej automatizácie na báze produktov Siemens a spoľahlivým partnerom v oblasti poskytovania servisu a technologickej údržby.

Ako sa prihlásiť?

Postup, formuláre a kontakty nájdete na stránke Duálne Akadémie v sekcii – Ako sa prihlásiť.