Siemens Young Generation Award

Súťaž určená študentom stredných odborných škôl elektrotechnického a strojníckeho zamerania

Spoločnosť Siemens dlhodobo a strategicky pomáha talentovaným študentom. Prostredníctvom ocenenia Siemens Young Generation Award podporuje študentov stredných odborných škôl za projekty vyrobené zo Siemens modulov a motivuje mladých ľudí, aby uplatnili svoj talent a spojili teoretické vedomosti spotrebami praxe. Súťaž organizuje Siemens Digital Industries v spolupráci s kooperujúcimi spoločnosťami.

16. ročník súťaže mladých elektrotechnikov vyhrali študenti z Prešova s projektom elektrického skútra

Podrobné výsledky 16. ročníka súťaže Siemens Young Generation Award nájdete tu.

Aktualne prebieha 16. ročník súťaže určenej študentom stredných odborných škôl elektrotechnického a strojníckeho zamerania Siemens Young Generation Award 2019

s témou: „Digitalizácia a automatizácia ako prostriedok k zefektívneniu výroby“

V rámci súťaže Siemens Young Generation Award hľadáme riešenia pre Váš región, ktoré prinesú úžitok firmám podnikajúcim vo vašom regióne

  • Komunikácia počas súťaže

    Na komunikáciu s pedagógmi ale predovšetkým so študentmi je zriadená e-mailová adresa young.generation.sk@siemens.com. Návody na programovanie sú zverejnené na adrese www.siemens.sk/syga. Rovnako radi odpovieme každému, kto sa na nás obráti s technickou alebo organizačnou otázkou. Prosím, informujte o tejto možnosti
    príslušných pedagógov a študentov.


  • Organizácia súťaže


Termín odovzdania prác do:                                31. 3. 2019
Termín finále súťaže:                                  25. - 26. 4. 2019

  • Podmienky účasti


Uchádzačmi o cenu SYGA 2019 môžu byť jednotliví študenti, prípadne dvojice študentov, ktorí budú pracovat' pod vedením odborného pedagóga. Z jednej školy sa samozrejme môže prihlásiť vo viacerých tímoch aj viacero študentov.

  • Technická podpora


Spoločnosť Siemens s.r.o. prostredníctvom Siemens Digital Industries odovzdala v priebehu mesiaca september školám, ktoré za posledné 2 ročníky súťaže Siemens Young Generation Award odovzdali aspoň jeden project formou daru nasledovné technické prostriedky pre realizáciu navrhovanej aplikácie:

SIMATIC S7 – 1215 DC/DC/DC, napájací zdroj SITOP PM 1207 a programového vybavenia SIMATIC STEP7 basic.

Školám, ktoré neodovzdali žiaden projekt za posledné 2 ročníky nebude od spoločnosti Siemens poskytnutá vyššie uvedená zostava, súťaže sa samozrejme môžu I napriek tomu zúčastniť.

  • Ceny pre výhercov


Autori 3 najlepších riešení dostanú zaujímavé a atraktívne ceny.

  • Výberová komisia

Výberové komisia bude zložená zo zástupcu odborných pracovníkov spoločnosti Siemens a kooperujúcich spoločností.