Siemens Young Generation Award

Súťaž určená študentom stredných odborných škôl elektrotechnického a strojníckeho zamerania

Spoločnosť Siemens dlhodobo a strategicky pomáha talentovaným študentom. Prostredníctvom ocenenia Siemens Young Generation Award podporuje študentov stredných odborných škôl navrhovaťprojekty a pripravovať aplikácie s použitím riadiacich jednotiek SIMATIC. Tým motivuje mladých ľudí, aby uplatnili svoj talent a spojili teoretické vedomosti s potrebami praxe. Súťaž organizuje divízia Digital Factory spolu s divíziou Mobility, partnerskou univerzitou  a kooperujúcimi spoločnosťami.

Pozrite si výsledky 13. ročníka Siemens Young Generation Award 2016

13. ročník súťaže určenej študentom stredných odborných škôl elektrotechnického a strojníckeho zamerania

Siemens Young Generation Award 2016

s témou

„Priemyselné riešenia pre Váš región“

Cieľom súťaže je nájsť riešenia, ktoré prinesú úžitok firmám podnikajúcim vo vašom regióne.

Nad rámec uvedenej témy otvárame aj samostatnú súťažnú kategóriu automatizácie železničnej zabezpečovacej a oznamovacej techniky s témou
 „Overené železničné a komunikačné riešenia po novom“
 
Cieľom v tejto kategórii je nájsť možnosti nasadenia moderných technológii pri zachovaní funkčnosti overených riešení v oblasti železničnej zabezpečovacej techniky.

  • Komunikácia počas súťaže


Na komunikáciu s pedagógmi ale predovšetkým so študentmi je zriadená e-mailová adresa young.generation.sk@siemens.com. Návody na programovanie nájdete v rýchlych odkazoch napravo. Rovnako radi odpovieme každému, kto sa na nás obráti s technickou alebo organizačnou otázkou. Prosím, informujte o tejto možnosti príslušných pedagógov a študentov.

  • Organizácia súťaže


Termín odovzdania prác do:                                  3. 4. 2016
Termín finále súťaže:                                  21. - 22. 4. 2016

  • Podmienky účasti


Uchádzačmi o cenu SYGA 2016 môžu byť jednotliví študenti, prípadne dvojice študentov, ktorí budú pracovať pod vedením odborného pedagóga. Z jednej školy sa samozrejme môže prihlásiť vo viacerých tímoch aj viacero študentov.

  • Technická podpora  


Spoločnosť Siemens s.r.o. prostredníctvom divízie Digital Factory a divízie Mobility v priebehu mesiaca november až december poskytne školám, ktoré za posledné 2 ročníky súťaže Siemens Young Generation Award (2013/2014 a 2014/2015) odovzdali aspoň jeden projekt, formou daru nasledovné technické prostriedky pre realizáciu navrhovanej aplikácie:
SIMATIC S7 – 1214 DC/DC/DC, analógovú rozširovaciu dosku SB1232, zobrazovací panel SIMATIC KPT 700 Basic, priemyselný prepínač XB-005 a programové vybavenie SIMATIC STEP7 v13 basic.
Školám, ktoré neodovzdali žiaden projekt za posledné 2 ročníky (2013/2014 a 2014/2015) nebude od spoločnosti Siemens poskytnutá vyššie uvedená zostava, súťaže sa samozrejme môžu i napriek tomu zúčastniť.

  • Ceny pre výhercov


Autori 4 najlepších riešení dostanú zaujímavé a atraktívne ceny.

  • Výberová komisia

Výberová komisia bude zložená zo zástupcov Žilinskej univerzity a predstaviteľov spoločnosti Siemens, divízie Digital Factory, divízie Mobility a partnera CEIT, a.s.