Siemens Young Generation Award

Súťaž určená študentom stredných odborných škôl elektrotechnického a strojníckeho zamerania

Spoločnosť Siemens dlhodobo a strategicky pomáha talentovaným študentom. Prostredníctvom ocenenia Siemens Young Generation Award podporuje študentov stredných odborných škôl za projekty vyrobené zo Siemens modulov a motivuje mladých ľudí, aby uplatnili svoj talent a spojili teoretické vedomosti spotrebami praxe. Súťaž organizuje divízia Digital factory a Process and Drives v spolupráci s kooperujúcimi spoločnosťami.

Pozrite si výsledky: 14. ročník súťaže určenej študentom stredných odborných škôl elektrotechnického a strojníckeho zamerania

14. ročník súťaže určenej študentom stredných odborných škôl elektrotechnického a strojníckeho zamerania

Siemens Young Generation Award 2017

s témou

„digitalizácia a automatizácia ako prostriedok k zefektívneniu výroby"

  • Téma a cieľ súťaže

V ďalšom ročníku Siemens Young Generation Award hľadáme riešenia pre firmy vo Vašom okolí, ktoré prinesú úžitok firmám podnikajúcim vo vašom regióne.

  • Komunikácia počas súťaže


Na komunikáciu s pedagógmi ale predovšetkým so študentmi je zriadená e-mailová adresa young.generation.sk@siemens.com. Návody na programovanie sú zverejnené na adrese www.siemens.sk/syga. Rovnako radi odpovieme každému, kto sa na nás obráti s technickou alebo organizačnou otázkou. Prosím, informujte o tejto možnosti
príslušných pedagógov a študentov.

  • Organizácia súťaže


Termín odovzdania prác do:                                31. 3. 2017
Termín finále súťaže:                                  20. - 21. 4. 2017

  • Podmienky účasti


Uchádzačmi o cenu SYGA 2017 môžu byť jednotliví študenti, prípadne dvojice študentov, ktorí budú pracovat' pod vedením odborného pedagóga. Z jednej školy sa samozrejme môže prihlásiť vo viacerých tímoch aj viacero študentov.

  • Technická podpora  


Spoločnosť Siemens s.r.o. prostredníctvom svojej divízie Digital Factory odovzdala vpriebehu mesiaca september školám, ktoré za posledné 2 ročníky súťaže Siemens Young Generation Award (2014/2015 a 201512016) odovzdali aspoň jeden project formou daru pre realizáciu navrhovanej aplikácie zostavu pozostávajúcu z nasledujúcich
komponentov:

SIMATIC S7 - 1214 DCIDCIDC, napájací zdroj SITOF PM 1207, analógovú rozširovaciu dosku SB1232 a programového vybavenia SIMATIC STEP7 V13 basic.

Školám, ktoré neodovzdali žiaden projekt za posledné 2. ročníky nebude od spoločnosti Siemens poskytnutá vyššie uvedená zostava, súťaže sa samozrejme môžu I napriek tomu zúčastniť.

  • Ceny pre výhercov


Autori š najlepších riešení dostanú zaujímavé a atraktívne ceny.

  • Výberová komisia

Výberové komisia bude zložená zo zástupcu odborných pracovníkov spoločnosti Siemens a kooperujúcich spoločností.