Siemens Young Generation Award

Súťaž určená študentom stredných odborných škôl elektrotechnického a strojníckeho zamerania

Spoločnosť Siemens dlhodobo a strategicky pomáha talentovaným študentom. Prostredníctvom ocenenia Siemens Young Generation Award podporuje študentov stredných odborných škôl za projekty vyrobené zo Siemens modulov a motivuje mladých ľudí, aby uplatnili svoj talent a spojili teoretické vedomosti spotrebami praxe. Súťaž organizuje divízia Digital factory a Process and Drives v spolupráci s kooperujúcimi spoločnosťami.

15. ročník súťaže mladých elektrotechnikov vyhral študent z Trvdošína s návrhom výrobno-baliacej linky

s témou

Podrobné výsledky 15. ročníka súťaže Siemens Young Generation Award nájdete tu.

Aktualne prebieha 15. ročník súťaže určenej študentom stredných odborných škôl elektrotechnického a strojníckeho zamerania Siemens Young Generation Award 2018

s témou

„Digitalizácia a automatizácia ako prostriedok k zefektívneniu výroby“ a „Dômyselné riešenia pre železničnú dopravu“

  • Téma a cieľ súťaže

V ďalšom ročníku Siemens Young Generation Award hľadáme riešenia pre Váš región, ktoré prinesú úžitok firmám podnikajúcim vo vašom regióne. A v spolupráci s kompetenčným centrom zameraným na automatizáciu železničnej dopravy pokračujeme v samostatnej kategórii zameranej na riešenia v železničnej doprave. Do tejto kategórie budú zaradené práce orientované na automatizáciu a inovácie v oblasti železničnej zabezpečovacej techniky a v oblasti oznamovacej techniky pre železničnú dopravu.

  • Komunikácia počas súťaže


Na komunikáciu s pedagógmi ale predovšetkým so študentmi je zriadená e-mailová adresa young.generation.sk@siemens.com. Návody na programovanie sú zverejnené na adrese www.siemens.sk/syga. Rovnako radi odpovieme každému, kto sa na nás obráti s technickou alebo organizačnou otázkou. Prosím, informujte o tejto možnosti
príslušných pedagógov a študentov.

  • Organizácia súťaže


Termín odovzdania prác do:                                31. 3. 2018
Termín finále súťaže:                                  26. - 27. 4. 2018

  • Podmienky účasti


Uchádzačmi o cenu SYGA 2018 môžu byť jednotliví študenti, prípadne dvojice študentov, ktorí budú pracovat' pod vedením odborného pedagóga. Z jednej školy sa samozrejme môže prihlásiť vo viacerých tímoch aj viacero študentov.

  • Technická podpora  


Spoločnosť Siemens s.r.o. prostredníctvom svojej divízie Digital Factory odovzdala v priebehu mesiaca september školám, ktoré za posledné 2 ročníky súťaže Siemens Young Generation Award (2015/2016 a 2016/2017) odovzdali aspoň jeden project formou daru nasledovné technické prostriedky pre realizáciu navrhovanej aplikácie:

SIMATIC S7 – 1214 DC/DC/DC, napájací zdroj SITOP PM 1207, analógovú rozširovaciu dosku SB1232 a programového vybavenia SIMATIC STEP7 v13 basic.

Školám, ktoré neodovzdali žiaden projekt za posledné 2 ročníky nebude od spoločnosti Siemens poskytnutá vyššie uvedená zostava, súťaže sa samozrejme môžu I napriek tomu zúčastniť.

  • Ceny pre výhercov


Autori 3 najlepších riešení dostanú zaujímavé a atraktívne ceny.

  • Výberová komisia

Výberové komisia bude zložená zo zástupcu odborných pracovníkov spoločnosti Siemens a kooperujúcich spoločností.