Tools

Сіменс УкраїнаСіменс Україна

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Цифрова електроенергетика

7 листопада 2018 р.


Цифровізація, що активно розвивається в усіх галузях промисловості, не обійшла стороною і електроенергетику. Йдеться про активне використання даних, отриманих від польового обладнання для оптимізації управління мережами. В електроенергетиці, і зокрема в електричних мережах, це означає оснащення обладнання мереж різними датчиками, пристроями автоматизації, системами зв'язку для організації роботи з даними і управління мережею. Компанія Siemens володіє цілим комплексом рішень в цій галузі, до яких відносяться і інтелектуальні мережі, і спеціальне програмне забезпечення, і цифрові підстанції.

Приступаючи до реалізації концепції Smart Grid ( інтелектуальні  мережі), Siemens перш за все складає план розвитку електричних мереж, що включає детальний аналіз їх поточного стану. Це необхідно для оцінки і визначення оптимального обсягу обладнання, що підлягає модернізації і встановленню. Причому в проекті можуть використовуватися як рішення самого Siemens, так і сторонніх виробників. Замовники - це, в основному, промислові, а також міські та сільські розподільчі мережі, і підхід «Сіменс» дозволяє вибрати для кожного найбільш економічно і технічно ефективні варіанти та обґрунтовані рішення.


Крім інтелектуальних мереж до цифрових рішень можна віднести і продукт компанії Siemens Energy IP. Це програмне забезпечення, яке працює з даними, що отримуються від лічильників електроенергії. Цікава сама платформа, яка не тільки збирає, верифікує і аналізує отримані дані, але також дозволяє на підставі стандартних показників проводити складну аналітику і складати прогноз споживання електроенергії, визначати місця її втрати, оперативно виявляти аварійні ділянки в мережах низької напруги, враховуючи при цьому прогноз погоди і історичні дані для оптимізації завантаження обладнання.

Іншим трендом в електроенергетиці є цифрова підстанція. У цій області Siemens також займає провідні позиції. Ця концепція передбачає перехід до використання вимірювань в цифровому форматі для організації релейного захисту та управління підстанцією. Компанія Siemens випускає вимірювальне обладнання, пристрої сполучення, що перетворюють дані з аналогових сигналів в цифровий формат, а також пристрої релейного захисту та автоматики, які працюють з цими даними. Цифрова підстанція забезпечує безпеку інвестицій за рахунок застосування модульних апаратних платформ, гнучких наборів стандартних функцій для спільної роботи обладнання різних виробників. При цьому набагато простіше вирішуються питання експлуатації та технічного обслуговування за рахунок стандартизації цифрових функцій, сигналів і сервісів.