Tools

Сіменс УкраїнаСіменс Україна

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Цифрове підприємство: комплексний підхід

16 жовтня 2018 р.


Процес цифрової трансформації промисловості набирає обертів. У минулому році кількість цифрових систем, які обмінюються інформацією без участі людини, перевищило число мобільних пристроїв, за допомогою яких обмінюються інформацією люди. Для того щоб зберігати конкурентоспроможність, компанії повинні брати до уваги зміни, що відбуваються. Концерн Siemens йде в авангарді четвертої промислової революції і розробив комплексний підхід до впровадження цифровізації.

Основою четвертої промислової революції у промисловості є Digital Enterprise - цифрове підприємство, яке поєднує в собі переваги масового промислового виробництва з можливостями виготовлення продукції дрібними партіями з урахуванням індивідуальних вимог конкретних клієнтів. Зрозуміло, що це відбувається за умови забезпечення максимальної якості, високої швидкості, за мінімальних витрат і, звичайно ж, кібербезпеки.


Стосовно цифрового підприємства Siemens виділяє кілька основних етапів в ланцюжку створення продукту: розробка продукту, планування виробництва, детальне проектування і підготовка виробництва, виробництво продукту, сервіс та технічне обслуговування.

Для побудови цифрового підприємства необхідно створити відображення цього ланцюжка в віртуальному світі, що складається з відповідних реальним цифрових двійників - об'єктів і процесів реального світу. Для того, щоб подібна віртуалізація виробничих процесів мала економічний ефект, необхідні інструменти для об'єднання реального та віртуального світів.

Сьогодні в світі існує всього декілька компаній, здатних запропонувати повний портфель таких інструментів для всього ланцюжка життєвого циклу підприємства. В основі комплексного підходу Siemens лежить єдина інформаційна платформа, яка також є засобом колективної розробки. Для безперервних галузей промисловості - це платформа COMOS, а для дискретних галузей промисловості - Teamсenter.


Єдина інформаційна платформа здатна зберігати всі дані стосовно цифрового підприємства і на будь-якому етапі життєвого циклу надавати їх операторам. По суті, це єдина база даних, що зберігає інформацію про всі об'єкти виробництва і є платформою для набору програмних інструментів, призначених для роботи з тим чи іншим цифровим двійником.

Додатковий вагомий ефект в оптимізації життєвого циклу підприємства може забезпечити відкрита хмарна платформа MindSphere. Вона дає можливість підключати до хмари машини, установки і будь-яке обладнання, незалежно від виробника.

Дані з обладнання сторонніх виробників можуть надходити завдяки відкритим стандартам і інтерфейсам. Інформація передається в хмару в зашифрованому вигляді, що забезпечує кібербезпека.


MindSphere - це відкрита хмарна платформа на базі Інтернету речей, яка дозволяє використовувати зручні для клієнта хмари. В даний час основними центрами обробки даних для MindSphere є Atos SAP, Amazon Web Services, Microsoft Azure.

В хмарі дані можуть аналізуватися за допомогою великої кількості додатків. Деякі додатки розробляються сторонніми компаніями, які є експертами в тій чи іншій технічній чи технологічної області. Ці додатки дають можливість прогностичного обслуговування, управління споживанням електроенергією, оптимізації ресурсів, онлайн-управління підприємствами або обладнанням, розташованого територіально у різних місцях.

Якщо окреме підприємство не готове передавати дані в хмару, можна проводити їх аналіз і на заводському рівні, наприклад з використанням інструментарію SCADA-системи з відкритою архітектурою WinCC OA. Але якщо підприємство приймає рішення про завантаження даних в MindSphere, воно отримує доступ до необмежено широкої компетенції, що виходить далеко за межі Siemens. Іншими словами, підприємство отримує необхідні експертні можливості у вигляді штучного інтелекту, зменшуючи витрати на залучення дорогих експертних послуг.